กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การปกครองท้องถิ่นของญี่ปุ่น

การปกครองท้องถิ่นของญี่ปุ่น

                                                                        กีฬาซูโม่  

         


           ญี่ปุ่นแบ่งการบริหารราชการออกเป็น 2 ส่วน คือรัฐบาลกลาง และท้องถิ่น

  • ญี่ปุ่นมี 47 จังหวัด และ 3,235 เทศบาล เทศบาล นครขนาดใหญ่มี 12 เทศบาล ญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ เช่นเดียวกับไทย คือ แบบทั่วไป และแบบพิเศษ

  • หน่วยปกครองท้องถิ่นแบบจังหวัดมี 47 แห่ง เรียกชื่อต่างกันออกไป คือ โต (To) โด (Do) ฟู (Fu) และ เคน (Ken)
  • โตเกียวเป็นเมืองหลวง เป็นมหานคร จึงเรียกว่า โตเกียว โต และหน่วยจังหวัดที่รองลงมาเรียกว่า โด  มีฮอกไกโด เพียงแห่งเดียว
  • ส่วน  ฟู มี 2 หน่วย คือ เกียวโต และโอซาก้า ที่เหลือเป็น เคน ทั้งหมด 
  • หน่วยปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดคือ เทศบาล ในเทศบาลแบ่งย่อยออกเป็น นคร (city) หรือ ชิ ( chi)
  • เมือง (town) หรือ โช cho และระดับหมู่บ้าน เรียกว่า ชอน son
  • เทศบาล นครต้องมีประชากร 50,000คนขึ้นไป
  •  รูปแบบพิเศษ เรียกว่า กุ ku รูปแบบนี้ใช้ใน โตเกียวเท่านั้น มีทั้งสิ้น 23 เทศบาล นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังมีรูปแบบพิเศษอีก เรียกว่า Municpal Cooperatives รูปแบบนี้เป็นการรวมกันตั้งแต่ 2 เทศบาลขึ้นไป เพื่อเพื่อร่วมกันทำ ภาระกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ( ซึ่งน่าสนใจ) และยังมีหน่วยปกครองที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการทรัพย์สินและสาธารณะประโยชน์ร่วมกันอีก
  • ญี่ปุ่นปกครองแบบประชาธิปไตย รูปแบบรัฐสภา มีสมเด็จพระจักรพรรดิ์เป็นประมุขแห่งรัฐ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหาร อ่านได้จากบันทึกเรื่อง ผ่ารัฐธรรมนูญญี่ปุ่นในหน้าบันทึกที่เคยเสนอไว้แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น