กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คอมมูน และ คิบบุทซ์ คืออะไร และต่างกันอย่างไร

คอมมูน และ คิบบุทซ์ คืออะไร และต่างกันอย่างไร

·

                                                     
   สันติอโศก


 •    คอมมูนคือ ชุมชนของคอมมิวนิสต์ ไม่มีทรัพย์สินส่วนตัว มีแต่ทรัพย์สินส่วนกลางหรือ สาธารณะ Common ownership คือประชาชนทั้งหมด ไม่มีสภาพเป็นของส่วนตัว ผลงานและผลผลิตต่างๆอันเกิดจากการเป็นสมาชิกของคอมมูนจะตกเป็นของส่วนกลาง
 •    คอมมูนแพร่ไปอย่างมากมายในปี ค.ศ. 1871 มีการลุกฮือขึ้นเพื่อจัดตั้งคอมมูน เรียกตัวเองว่า Communards แปลตรงตัวว่า ผู้นิยมคอมมูน กลุ่มนี้ต้องการให้มีการปกครองในระดับ นคร  (city) โดยมีราษฎรทุกคนเป็นเจ้าของแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
 • คอมมูนในรัสเซียจัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1917 ลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม ต่อมาเป็น นารวม   ( Collective farms )
 • คอมมูนในจีน เหมา เจ๋อตุงนำคอมมูนไปใช้ โดยกำหนดให้แต่ละคอมมูน มีสมาชิกประมาณ 30,000 คน คอมมูนในจีน ต่างจากรัสเซียที่เป็นลักษณะเกษตรกรรม แต่ที่จีนมุ่งหวังจะให้คอมมูนมีลักษณะที่เป็นองค์การบริหาร แทนที่หน่วยงานระดับท้องถิ่นที่เคยมีมา ทั้ง เกษตร อุตสาหกรรม จัดเป็นแบบคอมมูน ดำเนินไปแบบรวมโดยแบ่งปัน ทีมการผลิตต่างๆกันลดหลั่นกัน แต่เมื่อสิ้นยุดเหมา เข้าสู่ยุค เติ้ง เสี่ยวผิง เจ้าของวาทะ อย่าไปสนว่าแมวจะมีสีอะไรขอให้มันจับหนูได้ก็พอ ยุคนี้ คอมมูนเริ่มสูญหายไปตามแนวทางเติ้งที่ต้องการเปิดจีนสู่โลก
 • คิบบุทซ์ คือ ชุมชนที่เกิดขึ้น อยู่ในประเทศอิสราเอล เท่านั้น นำมาใช้เมื่อปี ค.ศ.1909 คิบบุทซ์รวมตัวขึ้น เน้นเกษตรกรรมโดยการร่วมมือระหว่างสมาชิก

 • ลักษณะแนวคิด คิบบุทซ์ จะมีลักษณะคล้ายเคียงกับระบบสหกรณ์ โดยเห็นว่า การผลิตการจำหน่ายจ่ายแจก การบริโภคควรดำเนินการโดยสหกรณ์นิคม ( สหกรณ์ในอิสราเอล เรียกว่า โมซาฟ Moshav )
 • แนวทางคิบบุทซ์ก็จะเอียงไปในแนวเดียวกันกับคอมมูน หลักการคิบบุทซ์คือ

1.สมาชิกอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยมีเคหะสถานกลาง
2. การทำงานไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินตรา
3.สมาชิกรับปัจจัย 4 พร้อมมูล
4.ไม่มีการเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนตัว ยกเว้นบางรายการ
5.ลดความสำคัญของครอบครัวลงโดยให้มีการเลี้ยงเด็กในสถานเลี้ยงเด็กให้มากที่สุด เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักความเป็นคิบบุทซ์มากกว่าความสัมพันธ์ทางครอบครัว แบบพ่อแม่ลูก

 • การเป็นสมาชิกเป็นไปโดยความสมัครใจไม่บีบบังคับ มีการสมัครเข้าและถอนตัวออกอยู่อย่างต่อเนื่อง คิบบุทซ์มีขนาดตั้งแต่ สมาชิก 100-2,000 คน ปัจจุบันคิบบุทซ์ลดน้อยลงมาก

 • สรุป คอมมูน ไม่ใช่ตัวระบอบ คอมมิวนิสต์ แต่เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นวิธีการหนึ่งของการขยายแนวคิดคอมมิวนิสต์ มีลักษณะเป็นชุมชน เช่นเดียวกับคิบบุทซ์ แต่มีโครงสร้างภายในแตกต่างกันออกไป แต่ คิบบุทซ์มีลักษณะเสรีภาพมากกว่าไม่มีการบังคับทั้งเข้าและถอนตัวออกของสมาชิก

 • ผมเคยเสนอลัทธิคอมมิวนิสต์ที่เป็นเนื้อแท้ของมาร์กซ์ไปแล้ว ว่าจะต่างจากเมื่อมีผู้นำไปปรับทฤษฎีใช้ เช่นที่โซเวียตรัสเซีย จะเน้นบทบาทกรรมกรในการปฏิวัติสังคมเพื่อเข้าสู่สังคมคอมมิวนิสต์
 •  ส่วนในจีน จะขยายและแปลงหลักการของมาร์กซ์ออกไปอีก โดยระบุการปฏิวัติสามารถทำได้ในสังคมกสิกรรมและการกระทำของชาวไร่ชาวนาโดยไม่ต้องรอเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมเต็มที่ ตามหลักปฏิญญาคอมมิวนิสต์ 8 ข้อของมาร์กซ์

                         กังวาล ทองเนตร  รัฐศาสตร์ การปกครอง รามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น