กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การสื่อสารผ่านโค้ด ว.

                                                                 โค้ด ว.

ว.0      ขอรับคำสั่ง ต้องการทราบ ขอให้บอกมาด้วย
ว.00   คอยก่อน คำสั่งหรือเรื่องที่ต้องการทราบจะแจ้งภายหลัง
ว.1     ขอทราบที่อยู่ ขณะนี้อยู่ที่ไหน
ว.2     ได้ยินหรือไม่ ได้ยินแล้วตอบด้วย ( ตอบ ว.2 )
ว.3      ให้ทวนข้อความซ้้ำอีก
ว.4      ปฏิบัติหน้าที่  ไปปฏิบัติราชการ
ว.5      ปฏิบัติราชการลับไม่สามารถแจ้งที่อยู่และงานที่ปฏิบัติได้
ว.6      ขออนุญาตติดต่อกันโดยตรง ระหว่าง...กับ...
ว.7      ประสบอุบัติเหตุคับขันที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน              
ว.8      ส่งข้อความยาวแบบรายงาน ( ข่าว โน๊ต )
ว.9      มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุด่วนสำคัญ
ว.10   หยุดรถเพื่อปฏิบัติงานและติดต่อทาง ว. ได้
ว.11   หยุดรถหรือจอดพักโดยไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ยังติดต่อได้
ว.12   หยุดหรือจอดพักโดยปิดเครื่องรับ-ส่ง ติดต่อทาง ว.ไม่ได้
ว.13   ติดต่อทางโทรศัพท์  (บอกหมายเลข )
ว.14   เลิกตรวจเลิกปฏิบัติงานเมื่อเสร็จภาระกิจแล้ว
ว.15   ให้ไปพบ ขอให้ไปพบกัน ( บอกสถานที่ )
ว.16    ทดลองเครื่องรับส่งวิทยุ
            ว.16..1 รับฟังไม่รู้เรื่องมีการรบกวนมาก
            ว.16..2 รับฟังไม่ชัดเจน
            ว.16..3  รับฟังชัดเจนพอใช้
            ว.16..4  รับฟังได้ชัดเจนดี
            ว.16..5  รับฟังได้ชัดเจนดีมาก
ว.17    มีเหตุอันตราย ณ จุดใดจุดหนึ่งห้ามผ่าน
ว.18   นำรถออกทดลองเครื่องยนต์
ว.19   สถานี ว. อยู่ในภาวะคับขัน
ว.20   ตรวจค้นสถานที่ บุคคลหรือรถ ตรวจค้นเสร็จ แจ้งเลิก ว.20
ว.21    ออกจาก
ว.22    ถึง
ว.23    ผ่าน หรือการเดินทาง
ว.24    ขอทราบเวลาขอเทียบเวลา
ว.25    จะไปไหน ที่หมาย อยู่ที่ใด
ว.26    ให้ติดต่อทาง ว. ให้น้อยที่สุด
ว.27    การติดต่อทางโทรพิมพ์
ว.28    ประชุม
ว.29    มีราชการอะไร
ว.30    ขอทราบจำนวน  (คน สิ่งของ อาวุธ )
ว.31    เปลี่ยนความถี่ของวิทยุเป็นช่อง 1
ว.32     เปลี่ยนความถี่ของวิทยุเป็นช่อง 2
ว.33     เปลี่ยนความถี่ของวิทยุเป็นช่อง 3
ว.34     เปลี่ยนความถี่ของวิทยุเป็นช่อง  4
ว.35     ให้เตรียมพร้อมออกปฏิบัติงาน
ว.36     เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว.37      เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว.38      เตรียมพร้อม 1 ใน 3 ส่วน
ว.39      การจราจรคับคั่ง ( บอกสถานที่ )
ว.40      มีอุบัติเหตุรถชน  หรือรถชนคน (บอกสถานที่ )
ว.41      สัญญาณไฟเสีย  ( บอกสถานที่ )
ว.42      จัดยานพาหนะนำขบวน  
ว.43       จุดตรวจยานพาหนะ (บอกสถานที่ )
ว.51      รับประทานอาหาร
             --------------------
             --------------------
             --------------------
             --------------------
             --------------------
             --------------------
             --------------------
             --------------------
             --------------------
ว.60      ญาติ เพื่อน
ว.61      ขอบคุณ
ว.62       สิ่งของ
ว.63        บ้านพัก
ว.64        มีภารกิจ

  หมายเหตุ วิธีการสื่อสาร ผ่านวิทยุสื่อสาร ประเภทนี้ เป็นการสื่อสารแบบทางครึ่ง กล่าวคือ ไม่สามารถโต้ตอบกันได้โดยทันที ต้องให้อีกฝ่ายพูดให้จบก่อน อีกฝ่ายจึงโต้ตอบกลับได้

                           กังวาล ทองเนตร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น