กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

สงครามกลางเมืองในอเมริกา 1861 -1865

Abraham Lincoln

สงครามกลางเมืองในอเมริกา (  American  Civil War,)  1861 - 1865 

สงครามครั้งนี้เกิดจาก กลุ่มรัฐทางเหนือ และรัฐทางใต้ ได้แตกแยกกันทางความคิดขัดแย้งกันในเรื่องทาส

 • กลุ่มทางเหนือ (  United States of America    หรือ THE  UNION )
 • กลุ่มรัฐทางใต้ ( Confederate  States of America หรือ THE CONFEDERACY  )
 • กลุ่มใต้ประกอบด้วย 11 รัฐ มีความต้องการใช้แรงงานทาสในไร่ฝ้าย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของ ทางใต้ มีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 57% ของสินค้าส่งออก
 • กลุ่มทางเหนือ ได้ห้ามการใช้ทาสแล้ว เขตทางเหนือส่วนใหญ่เป็นรัฐอุตสาหกรรม ผู้คนส่วนใหญ่ในรัฐทางเหนือเป็นผู้ที่อพยพมาจากยุโรป และทำงานในระบบอุตสาหกรรม และขยายอุตสาหกรรมออกไปทางฝั่งตะวันตกมากขึ้น
 • คนทางเหนือส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาอ่านหนังสือออก โดยความสำนึกในเรื่องทาสได้รับอิทธิพลมาจากนวนิยาย  ของ  Harriet Beecher Stowe  เรื่อง  Uncle Tom's Cabin หรือกระท่อมน้อยของลุงทอม ซึ่งแพร่หลายในยุคนั้นและถือว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดสงครามครั้งนี้

Uncle Tom 's Cabin

 • กลุ่มต่อต้านระบบทาสได้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นชื่อ พรรค รีพับริกัล ( Republican  Party ) เป็นพรรคระดับชาติเมื่อปี ค.ศ. 1856

Abraham Lincoln

 • ลินคอร์นนั้นเห็นว่าระบบทาส เป็นเรื่องที่ผิดทั้งด้านศีลธรรม ด้านสังคม และการเมือง
 • ในขณะที่คู่แข่งทางการเมืองเขาคือ  ดักลาส (  Douglas )  เห็นว่าเป็นอำนาจอธิปไตยโดยเสรีที่จะตัดสินว่าควรจะมีระบบทาสอยู่ต่อไปหรือไม่Stephen Douglas

 • ในปี ค.ศ. 1860 ลินคอล์น  ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี และดักลาสไม่พอใจผลการเลือกตั้งในที่สุดสงครามกลางเมืองก็เริ่มต้นขึ้น
 • ในวันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1861    เป็นวันเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองในอเมริกา
 • และสิ้นสุดลงใน เดือน พฤษภาคม ค.ศ. 1865  โดยผลจากสงครามครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 6 แสนคน เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดจากนำมือของคนอเมริกันด้วยกันเอง
 • ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูประเทศ สูงถึง 200 เท่า ของค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ทั้งนี้ไม่นับรวมความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ
โดยเฉพาะรัฐทางใต้ใช้เวลาฟื้นฟูนานถึง  12 ปี

 • อับราฮัม ลินคอล์น ได้ประกาศเลิกทาส เมื่อ ต้นปี ค.ศ.1865 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1865   อย่างไรก็ตามผลจากสงครามครั้งนี้ ไม่ได้ทำให้คนผิวดำได้รับสิทธิ เท่าคนผิวขาวในทันทีทันใด แต่ทาสผิวดำทั่วประเทศได้รับการปลดปล่อยทันทีสูงถึง  4 ล้านคน
 • ผลจากสงครามรัฐทางเหนือกับรัฐทางใต้ก็ไม่ได้กลับมารวมตัวกันโดยทันทีเช่นกัน ต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะประสานกันได้


Young, Abraham  Lincoln


  *** หมายเหตุ ***


 • พรรคเฟดเดอรัลลิสต์ ( Federalist ) ต่อมาได้ เปลี่ยนชื่อ กลายมาเป็น พรรครีพับริกัล ในปัจจุบัน ฐานเสียงและผู้สนับสนุนของพรรคนี้คือ
นายธนาคาร นักธุรกิจ เจ้าของไร่ขนาดใหญ่ และอาชีพที่เป็นหลักเป็นฐาน


 • ส่วนพรรค เดโมแครติก - รีพับริกัล
ที่ก่อตั้งโดย โทมัส เจฟเฟอร์สัน ต่อมาได้แปรสภาพมาเป็น พรรค เดโมแครต ในปัจจุบัน

พรรคนี้มีฐานเสียงและผู้สนับสนุนคือ  กรรมกร คนผิวดำ อินเดียนแดง ยิว และผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่สูงนัก

กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์เอกการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น