กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

จอห์น ล็อค John Locke

John Locke

จอห์น  ล็อค  เป็นชาวอังกฤษ แต่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชารัฐศาสตร์จากชาวฝรั่งเศสและประเทศฝรั่งเศส รวมไปถึงฮอลแลนด์ด้วย

  • จอห็น ล็อค เกิดเมื่อ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1632 บิดาเป็นนักกฎหมาย
ในระหว่างสงครามบิดาเขามียศเป็น ร้อยเอก ของกองกำลังฝ่ายรัฐสภา ซึ่งมี ครอมเวลล์ เป็นผู้นำ

  • ความคิดของ ล็อค ได้รับการยกย่องและยอมรับจากนักปราชญ์หลายคน เช่น รุสโซ , เดอ ทอกเกอวิลล์ , มองเตสกิเออ


 ชอง ฌาคส์ รุสโซ

ล็อค มองว่า ธรรมชาติทั่วไปของมนุษย์ มีเหตุผล และมีคุณธรรมในตัวพอสมควร ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์
มนุษย์อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติ ซึ่งสามารถเข้าใจได้

ธรรมชาติของมนุษย์ ล็อคมองว่า มีอยู่ 2 ประการคือ

1. เป็นสภาวะแห่งเสรีภาพอันสมบูรณ์ หมายถึงทุกคนมีอิสระอย่างเต็มที่ที่จะกระทำสิ่งใดๆได้โดยสมบูรณ์

2. เป็นสภาวะแห่งความเสมอภาค ในสภาวะธรรมชาติของมนุษย์จะมีความเท่าเทียมกัน ในสิทธิ อำนาจ และไม่มีผู้ใดมีสิทธิ เหนืออำนาจผู้อื่น

การถือครองทรัพย์สิน ล็อคแยกออกเป็น 2 ประการคือ

1 ) ทรัพย์สินภายนอกที่เป็นวัตถุ และหมายรวมถึง ร่างกาย และแรงงานของเขาด้วย ล็อค มองว่ามนุษย์ทุกคนมีทรัพย์สินในตัวเองอยู่แล้ว

2 ) การเกิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน โดย   ล็อค กล่าวว่า สรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้ เป็นทรัพย์สินของทุกคน และทุกคนมีกรรมสิทธิ์ ร่วมกัน
  แต่กรรมสิทธิ์ ส่วนตัว จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ เขาได้ใช้แรงงานของตนเคลื่อนย้าย หรือเก็บเกี่ยวเอาของสิ่งนั้นๆ และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย ( ทุกอย่างบนโลกเป็นทรัพย์ร่วมกัน และถ้าผู้ใดออกแรงหามา เก็บเอา ก็จะได้กรรมสิทธิ์ส่วนตัวในของสิ่งนั้น แต่คนอื่นต้องไม่เดือดร้อนจากการกระทำนั้นด้วย )


การเกิดขึ้นของรัฐบาล

ล็อคกล่าวว่า มนุษย์ตกลงที่จะทำสัญญาร่วมกัน ( สัญญาประชาคม ) สังคมจึงเกิดขึ้น ดังนั้นสัญญาเริ่มแรกจึงเป็นสัญญามนุษย์รวมกันเป็นสังคม

นอกจากนี้ล็อคยังได้กำหนดขอบเขตการใช้อำนาจไว้ 4 ประการคือ

( 1 ) จะต้องบัญญัติกฎหมายให้มีมาตรฐานเดียวกัน จะออกกฎหมายตามอำเภอใจไม่ได้ ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
( 2 ) กฎหมายที่ออกมานั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
( 3 )กฎหมายที่เกี่ยวกับการจะขึ้นภาษีทรัพย์สิน ต้องได้รับความยินยอมจากประชาชน
( 4 ) รัฐไม่สามารถ สละอำนาจ หรือโอนอำนาจในการออกฎหมายของตน ให้เป็นของบุคคลหรือองค์กรอื่นๆได้

ฝ่ายนิติบัญญัติ ล็อคกล่าว่า


  • ต้องมาจากการเลือกตั้งและจะต้องเป็นไปตามหลักแห่งความยินยอม และเจตจำนงของเสียงส่วนใหญ่

ฝ่ายบริหาร ล็อค ชี้ว่า


  • ควรแยกออกจากฝ่ายนิติบัญญัติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติ และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องไม่เป็นคนเดียวกัน

ผลงานที่สร้างชื่อ ของล็อคมีมากมายอาทิ


  • หนังสือเรื่อง Two Treatises of civil Government พิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1689
  • An Essay concerning Human Understanding , Letter on Tolerration.,
  • อห์น ล็อค ถึงแก่กรรมเมื่อ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1704 ล็อคนับว่าเป็นปราชญ์แห่งศตวรรษที่ 17 ถึง 18 และยังได้รับการยอมรับว่า เขาเป็นบิดาแห่งประชาธิปไตยสมัยใหม่ เพราะหลักปรัชญาประชาธิปไตยสมัยใหม่นำมาจากทฤษฎีของเขาแทบทั้งสิ้น


มองเตสกิเออ

อเล็กซิส ทอก เกอวิลล์

กังวาล  ทองเนตร รัฐศาสตร์ เอกการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหง

1 ความคิดเห็น:

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น