กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

บัญญัติ 10 ประการของฟาสซิสต์


เบนิโต มุสโสลินี

บัญญัติ 10 ประการของฟาสซิสต์ ตอนที่ 1 ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1934

1 )  ชาวฟาสซิสต์และโดยเฉพาะทหารหาญจะต้องไม่เชื่อในสันติภาพที่ถาวร

2 )  วันแห่งการถูกจองจำเกิดขึ้นได้เสมอ

3 )  ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอยู่ในความพิทักษ์ของชาติ

4 )  สหายจะเป็นเสมือนพี่น้องของท่าน เพราะประการแรกเขาใช้ชีวิตอยู่กับท่าน ประการที่สองเพราะเขาคิดเหมือนท่าน

5 )  ปืนและเข็มขัด กระสุนปืน รวมทั้งของอื่นๆที่มอบให้ท่านไม่ใช่เพื่อปล่อยให้เป็นสนิมไปเฉยๆ แต่เพื่อนำไปใช้ในยามศึกสงคราม

6 ) จงอย่าพูดว่ารัฐบาลจะจ่าย เพราะผู้ที่จ่ายก็คือท่านเอง รัฐบาลเป็นสิ่งที่ท่านปรารถนา และเป็นสิ่งที่ท่านต้องใส่เครื่องแบบเพื่อรับใช้

7 )  ระเบียบวินัยเป็นวิญญาณของกองทัพ ถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้ก็ปราศจากทหาร จะมีแต่ความสับสนและความพ่ายแพ้เท่านั้น

8 )  มุสโสลินี ถูกต้องเสมอ
9 )  สำหรับอาสาสมัครนั้น จะไม่มีข้ออ้างใดๆมาแก้ตัวถ้าฝ่าฝืนคำสั่ง
10 )  สิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นที่รักและหวงแหนที่สุดสำหรับท่านก็คือ ชีวิตของมหาบุรุษ มุสโสลินีบัญญัติ 10 ประการ ตอนที่สอง ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1938

1 ) จงจำไว้ว่าผู้ที่ยอมตายเพื่อการปฏิวัติและจักรวรรดิ กำลังเดินทัพอยู่หัวแถวของท่าน

2 ) สหายของท่าน ก็คือพี่น้องของท่าน เขาใช้ชีวิตอยู่กับท่านร่วมคิดกับท่านและอยู่เคียงข้างกับท่านในสมรภูมิรบ

3 )  การรับใช้อิตาลีนั้นพึงกระทำได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ ทุกวิถีทาง สิ่งที่ท่านได้รับอาจเป็นงานหนักหรือไม่ก็อาจต้องเสียเลือดเนื้อ

4 )  ศัตรูของลัทธิฟาสซิสต์ คือศัตรูของท่าน จงกำจัดพวกนี้ไป

5 )  ระเบียบวินัยเป็นเสมือนแสงทองของกองทัพ ระเบียบวินัยนี้จะช่วยตระเตรียมและนำทางไปสู่ชัยชนะได้

6 )  ผู้ที่ก้าวรุกเข้าโจมตีด้วยการตัดสินใจอย่างเชื่อมั่นจะได้ชัยชนะอยู่ในมือ

7 ) การเชื่อฟังปฏิบัติอย่างมีจิตสำนึก และปราศจากเงื่อนไขถือเป็นคุณธรรมของเหล่าทหารหาญ

8 )ไม่มีสิ่งใดที่สำคัญ หรือสิ่งใดที่ไม่สำคัญจะมีก็เพียงแต่หน้าที่ที่จะต้องกระทำเท่านั้น

9 )  การปฏิวัติของฟาสซิสต์ในอดีต และปัจจุบันยังขึ้นอยู่กับดาบปลายปืนของบรรดาทหารหาญ

10 )  มุสโสลินีถูกต้องเสมอ


กังวาล  ทองเนตร รัฐศาสตร์เอกการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น