กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

วิธีดูรหัสข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Canon


U305

รหัสระบุข้อผิดพลาดแสดงขึ้นบนจอ LED

สัญญาณไฟเตือนติดสว่างเป็นสีส้ม


เมื่อ เครื่องเกิดข้อผิดพลาด สัญญาณไฟ เตือน(Alarm) ติดสว่างเป็นสีส้มและรหัสข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้จะแสดงบนจอ LED ตรวจสอบรหัสระบุข้อผิดพลาดบนจอ LED และทำสิ่งที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

* สัญญาณไฟ เตือน(Alarm) ไม่ติดสว่าง ขึ้นอยู่กับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ
'รหัสสนับสนุน' ในตารางด้านล่างนี้หมายถึงหมายเลขข้อผิดพลาด ซึ่งจะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมกับข้อความเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
รหัสสนับสนุน
รหัสระบุข้อผิดพลาด
สาเหตุ
การดำเนินการ
1003
E, 0, 2

(การแสดงค่าจอ LED)
คลิกที่รูปเพื่อขยาย
กระดาษในเครื่องหมด/ไม่มีการป้อนจ่ายกระดาษ
ป้อนกระดาษในเทรย์ด้านหน้าและกดปุ่ม สีดำ(Black) หรือ สี(Color)
เมื่อคุณป้อนกระดาษ ใส่ปึกกระดาษจนกระทั่งขอบกระดาษแตะกับด้านนอกของเทรย์ด้านหน้า
1300
1303
E, 0, 3


(การแสดงค่าจอ LED)
กระดาษติดค้าง
กระดาษอาจมีการติดค้าง นำกระดาษที่ติดค้างออก ป้อนกระดาษใหม่ให้ถูกต้องใส่ในเครื่องจากนั้นกดปุ่ม สีดำ(Black) หรือ สี(Color)
1687
E, 0, 4


(การแสดงค่าจอ LED)
ม่ได้ติดตั้งคาร์ทริด FINE
ไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริด FINE
เปิดฝาครอบออกกระดาษ เมื่อฝาครอบส่วนหัวเปิดขึ้น ดันคานโยกตัวล็อกคาร์ทริดหมึกเพื่อยืนยันว่าคาร์ทริด FINE ได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง จากนั้น ปิดฝาครอบออกกระดาษ
หากยังไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด ให้เอาคาร์ทริด FINE ออก แล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง
1401
1403
E, 0, 5

(การแสดงค่าจอ LED)
ไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริด FINE อย่างเหมาะสม/คาร์ทริด FINE ที่เหมาะสมไม่ได้ติดตั้ง
 • คาร์ทริด FINE ไม่ได้ติดตั้ง
  ติดตั้งคาร์ทริด FINE

 • คาร์ทริด FINE ที่เหมาะสมไม่ได้ติดตั้ง
  ใส่คาร์ทริด FINE ที่เหมาะสม

หากยังไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
1485
E, 05
(การแสดงค่าจอ LED)
คาร์ทริด FINE ที่เหมาะสมไม่ได้ติดตั้ง
คาร์ทริดหมึกที่เหมาะสมไม่ได้ติดตั้ง
การพิมพ์ไม่สามารถทำการได้เพราะคาร์ทริดหมึกไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องนี้
ติดตั้งคาร์ทริดหมึกที่เหมาะสม
หากคุณต้องการเลิกการพิมพ์ ให้กดปุ่มStop/Reset ของเครื่อง

1202
E, 0, 6

(การแสดงค่าจอ LED)
ฝาครอบออกกระดาษเปิดขึ้น
ฝาครอบออกกระดาษเปิดขึ้น ปิดฝาครอบออกกระดาษ
1486
1487
E, 0, 7

(การแสดงค่าจอ LED)
ใส่คาร์ทริด FINEไม่ถูกตำแหน่ง
ตรวจสอบว่าติดตั้งคาร์ทริด FINE แต่ละอันในตำแหน่งที่ถูกต้อง
1702
1704
1712
1714
E, 0, 8

(การแสดงค่าจอ LED)
ตัวดูดซับหมึกใกล้จะเต็ม(ตัวนี้จะเป็น
ฟองน้ำรองอยู่ใต้หัวพิมพ์ด้านในขวาสุดบริเวณที่หัวพิมพ์เตรียมพร้อม)
กดปุ่ม สีดำ(Black) บนเครื่องหรือ สี(Color) เพื่อทำการพิมพ์ต่อไป ติดต่อศูนย์บริการ
4100
E, 1, 2

(การแสดงค่าจอ LED)
ไม่สามารถพิมพ์เนื้อหาบน CREATIVE PARK PREMIUM
คุณไม่สามารถพิมพ์เนื้อหาบน CREATIVE PARK PREMIUM
เมื่อคุณพิมพ์เนื้อหาบน CREATIVE PARK PREMIUM ให้ยืนยันข้อความบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง Canon คาร์ทริด FINE อย่างถูกต้อง จากนั้นเริ่มการพิมพ์อีกครั้ง
1686
E, 1, 3(การแสดงค่าจอ LED)
ไม่สามารถตรวจวัดระดับหมึกที่คงเหลือได้
หมึกอาจจะหมดแล้ว
ฟังก์ชันการตรวจสอบระดับหมึกที่เหลืออยู่จะปิดใช้งานอยู่  เนื่องจากระดับหมึกไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
หากคุณต้องการพิมพ์ต่อไปโดยไม่ใช้ฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม[Stop/Reset] ของเครื่องอย่างน้อย 5 วินาที
Canon แนะนำให้คุณใช้คาร์ทริดหมึกที่แท้ของ Canon แบบใหม่ เพื่อได้คุณภาพที่ดีที่สุด

โปรด สนใจที่ว่า Canon จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติหรืออุปสรรคของเครื่องพิมพ์ซึ่งอาจจะก่อ ให้เกิดขึ้นโดยการดำเนินการพิมพ์ต่อไปในสภาวะหมึกหมด
1684
E, 1, 4


(การแสดงค่าจอ LED)
ไม่พบคาร์ทริด FINE
คาร์ทริดหมึกไม่สามารถรู้จักได้
การพิมพ์ไม่สามารถทำการได้เนื่องจากคาร์ทริดหมึกอาจไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้องหรืออาจไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องนี้
ติดตั้งคาร์ทริดหมึกที่เหมาะสม
หากคุณต้องการเลิกการพิมพ์ ให้กดปุ่มStop/Reset ของเครื่อง
1682
E, 1, 5


(การแสดงค่าจอ LED)
ไม่พบคาร์ทริด FINE
ไม่พบคาร์ทริด FINE
เปลี่ยนคาร์ทริด FINE

หากยังไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด คาร์ทริด FINE อาจได้รับความเสียหาย ติดต่อศูนย์บริการ
1688
E, 1, 6(การแสดงค่าจอ LED)
หมึกหมดแล้ว
หมึกหมดแล้ว
ให้แทนที่คาร์ทริดหมึกแล้วปิดฝาครอบออกกระดาษ

หากพิมพ์งานค้างอยู่และคุณต้องการพิมพ์ต่อไป ให้กดปุ่ม Stop/Resetของเครื่องอย่างน้อย 5 วินาทีในขณะที่ยังติดตั้งคาร์ทริดหมึกอยู่ แล้วการพิมพ์จะทำต่อในสภาวะหมึกหมด
ฟังก์ชันการตรวจสอบระดับหมึกที่เหลืออยู่จะปิดใช้งานอยู่
ให้แทนที่คาร์ทริดหมึกที่หมดทันทีหลังจากการพิมพ์ หากเลือกพิมพ์ต่อในกรณีหมึกหมด คุณภาพการพิมพ์ของผลลัพธ์จะเป็นที่ไม่น่าพอใจ
1250
E, 1, 7

(การแสดงค่าจอ LED)
เทรย์ด้านหน้าปิด
เปิดเทรย์ด้านหน้าเพื่อทำการพิมพ์ต่อ
-
E, 3, 0

(การแสดงค่าจอ LED)
ขนาดของต้นฉบับไม่สามารถถูกตรวจพบอย่างถูกต้อง หรือ เอกสารมีขนาดเล็กเกินไปเมื่อเลือก ตามขนาดหน้า
 • ตรวจสอบว่าต้นฉบับถูกวางบนกระจกแท่นวางอย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบตำแหน่งและทิศทางของต้นฉบับที่วางบนกระจกแท่นวาง
-
E, 3, 1

(การแสดงค่าจอ LED)
เครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อเครื่องและคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายเคเบิล USB
1890
E, 4, 0

(การแสดงค่าจอ LED)
วัตถุป้องกันคาร์ทริด FINE หรือเทปติดอยู่
ตรวจสอบภายในเครื่อง หากวัตถุป้องกันหรือเทปติดอยู่ ให้นำออก
-
E, 5, 0


(การแสดงค่าจอ LED)
การสแกนแผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ล้มเหลว
กดปุ่ม Stop/Reset เพื่อออกจากข้อผิดพลาด จากนั้นทำตามคำอธิบายด้านล่าง
 • ตรวจสอบว่าแผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ถูกวางบนกระจกแท่นวางในตำแหน่งและแนวทางที่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบว่ากระจกแท่นวางและแผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ไม่เปรอะเปื้อน
 • ตรวจสอบชนิดและขนาดของกระดาษที่ป้อนว่าเหมาะสำหรับการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์โดยอัตโนมัติ
  ต้องใช้แผ่นกระดาษธรรมดาขนาด A4  หรือ letter ในการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์โดยอัตโนมัติเสมอ
 • ตรวจสอบหากหัวพิมพ์อุดตัน
  พิมพ์รูปแบบตรวจหัวฉีดเพื่อตรวจสอบสถานะของหัวพิมพ์

หากข้อผิดพลาดไม่ได้รับการแก้ไข ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์และปรับหัวพิมพ์ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

สัญญาณไฟเตือนกะพริบเป็นสีส้ม
เมื่อสัญญาณไฟ เตือน(Alarm) กะพริบและรหัสข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้แสดงบนจอ LED อาจเกิดข้อผิดพลาดที่คุณจำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการ

รหัสสนับสนุน
รหัสระบุข้อผิดพลาด
การดำเนินการ
5100
P, 0, 2

(การแสดงค่าจอ LED)
ยก เลิกการพิมพ์ ให้ปิดเครื่อง จากนั้นให้เอากระดาษที่ติดออก หรือเอาวัสดุที่ขวางไม่ให้ตัวยึดคาร์ทริด FINE เคลื่อนที่ออก จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง
ข้อสำคัญ
 • ระวังอย่าสัมผัสชิ้นส่วนภายในเครื่อง เครื่องอาจไม่สามารถพิมพ์งานได้ถูกต้องหากสัมผัสบริเวณดังกล่าว
 • หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
5B02
5B04
5B12
5B14
P, 0, 7

(การแสดงค่าจอ LED)
เครื่องเกิดข้อผิดพลาด
ติดต่อศูนย์บริการ
B200
P, 1, 0

(การแสดงค่าจอ LED)
ปิดเครื่อง และถอดสายไฟของเครื่องออกจากเต้ารับไฟฟ้า
ติดต่อศูนย์บริการ
5011
5012
5200
5400
6000
6800
6801
6930
6931
6932
6933
6936
6937
6938
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
กรณีอื่นเหนือกว่า:
ปิดเครื่อง และถอดสายไฟของเครื่องออกจากเต้ารับไฟฟ้า
เสียบเครื่องกลับเข้าที่และเปิดเครื่องใหม่
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ • ขอบคุณข้อมูลจากบริษัทแคนอน
 • กังวาล ทองเนตร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น