กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วิธีอ่านเวลาแบบฝรั่งคำศัพท์สำคัญที่ใช้เกี่ยวกับเวลา

 1. Morning                         (มอร์นิ่ง )              หมายถึง    เวลาเช้า
 2. Before noon                   ( บีฟอร์นูน )              "            ก่อนเที่ยง
 3. noon                                ( นูน )                        "             เวลาเที่ยง
 4. afternoon                        ( อัฟเทอะนูน )          "            เวลาบ่าย
 5. evening                           ( อีฟนิ่ง )                   "            เวลาเย็น
 6. night                                ( ไนท์ )                      "            เวลาค่ำ/กลางคืน
 7. hour                                 ( อาวร์ )                     "            ชั่วโมง
 8. minute                              ( มินิท )                     "            นาที
 9. second                              ( เซคคั่น )                 "           วินาที
 10. quarter                              ( ควอเทอะ )             "          15 นาที
 11. half                                    ( ฮาล์ฟ )                  "           30 นาที / ครึ่ง
 12. half an hour          ( ฮาล์ฟ แอนด์ อาวร์ )         "            ครึ่งชั่วโมง
 13. half past                    ( ฮาล์ฟ พาสท์   )             "           ผ่านครึ่งชั่วโมง
 14. Time                                   ( ไทม์ )                    "           เวลา
 15. O'clock                               ( โอคลอค )             "            น. (นาฬิกา )
 16. after                                       ( อัฟเทอะ )          "            ผ่าน/หลัง ความหมายเดียวกับ past   

 • a.m. ( เอ เอ็ม ) ย่อมาจากคำเต็มคือ ante meridiem   ( แอนทิ มิริดเดียม )
 •  หมายถึงช่วงเวลาก่อน เที่ยง เป็นต้นไป
 • p.m. ( พี เอ็ม ) ย่อมาจากคำเต็มคือ  post meridiem    ( โพสท์ มิริดเดียม ) 
 • หมายถึงช่วงเวลา หลังเที่ยงเป็นต้นไปตัวอย่างการอ่านเวลารูปที่ 1
It's seven o'clock  ( 7.00 น. )
( อิท เซเวน โอคลอค ) = เวลา 7 นาฬิกา ]

It' s a quarter  after seven.  
( อิท อะ ควอร์เตอร์ อัฟเทอะเซเวน) 7.15 น.
หรือ It's seven fifteen.


It's twenty minute after seven 

( อิท ทเวนตี้ มินิท อัฟเทอะ เซเวน  ) 7.20 นIt's half seven. ( อิท ฮาล์ฟ เซเวน ) 7.30 น
หรือ It's seven thirty
หมายถึงผ่าน 7 โมงไปแล้วครึ่งชั่วโมง


It's twenty-five minute to eight  

(อิท ทเวนตี้-ไฟว์ มินิท ทู เอท ) = อีก 25 นาที จะถึง 8 โมง


 • ข้อสังเกตคือ เมื่อเข็มยาวหรือเข็มนาที อยู่ในฝั่งด้านขวาของหน้าปัทม์นาฬิกา 
 • คือจาก 12-6 เราจะใช้ คำว่า after หรือ  past
 • แต่เมื่อเข็มนาทีผ่านเลข 6 ไป เราจะใช้คำว่า   to ( ทู ) = ถึง
 • และจะอ่านเวลาส่วนที่เหลือ ว่าเหลือเท่าไหร่จะถึง ชั่วโมงต่อไป

                                                         

It's a quarter to eight  

( อิท อะ ควอร์เตอร์ ทู เอท ) อีก 15 นาทีจะถึง 8 โมง

หรือ It's fifteen minute to eight
It's a quarter after eight 

(อิท อะควอร์เทอะ อัฟเทอะ เอท ) 8.15

 • ข้อสังเกตุ เมื่อเข็มนาที มาถึงเลข 3 ซึ่งเป็นตำแหน่ง 1 ส่วน 4 ของ 60 นาที หรือ 15 นาที
 • จะใช้คำว่า ควอร์เทอะ และตามหลังด้วย อัฟเทอะ เสมอ
 • เมื่อเข็มยาวถึงเลข 6 ซึ่งเป็น เศษ 1 ส่วน 2 ของ 60 นาที ใช้คำว่า ฮาล์ฟ half
 • เมื่อเข็มยาว ไปถึงเลข 9 ก็จะใช้ คำว่า ควอร์เทอะอีก quarter แต่ตามด้วย ทู ( to) 


 • จำไว้ครับ ซ้าย ทู ( to)
 • ขวาใช้ พาส ( past )
เมื่อเข้าใจแล้ว

ลองฝึกดูเวลา กับรูปภาพที่เหลือครับ


กังวาล ทองเนตร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น