กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

การปกครองในอียิปต์โบราณ2
การปกครอง


 • ฟาโรห์ เป็นประมุขสูงสุดของประเทศ ทั้งยามสงครามและยามสงบ ฟาโรห์ เป็นทั้งประมุขทางศาสนาและประมุขแห่งรัฐอีกด้วย


ชาวอียิปต์เชื่อว่า ฟาโรห์เป็นเทพเจ้าที่อวตาร มาปกครอง

ด้านหัวเมือง ฟาโรห์ทรงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปปกครองหลายระดับเช่น 

 • วีเซีย (Vizier ) เป็นผู้ปฏิบัติ

หน้าที่แทน ฟาโรห์ ในเมืองหลวง ดูแลการปกครองภายใน การเกษตร ชลประทาน รักษาความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศ

การปกครองระดับท้องถิ่น แบ่งออกเป็น โนมิส ( Nomes) มีข้าหลวงประจำโนมิส เรียกว่า


 • โนมาร์ค ( Nomarches) ดูแลเกี่ยวกับการเก็บภาษี การรักษาความสงบในท้องถิ่น การพิจารณาคดีพิพากษา การชลประทาน


ศาล

ในอียิปต์โบราณ มีศาลถึง 6 ศาล มีหัวหน้าผู้พิพากษาเป็นผู้ดูแลความยุติธรรม ทุกคดีต้องขึ้นศาลทั้งสิ้น เมื่อคดีผ่านศาลแล้ว ถ้าประชาชนเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถจะยื่นฎกาต่อ ฟาโรห์ได้ ซึ่งโดยตำแหน่ง ฟาโรห์เป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุด

ด้านศาสนา

ชาวอียิปต์โบราณจะนับถือเทพเจ้าหลายองค์ และมีเทพประจำแต่ละท้องถิ่นด้วย เช่น

 •  เทพอามอน (Amon) เป็นเทพประจำนครธีบีส 
 • เร , รา (Re,Ra ) เป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์
 • โอซีริส ( Osiris) เป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์ 
 • เทพีไอซิส ( Isis) มเหสีของ โอซิริส เป็น เทพีแห่งความสมบูรณ์ • ต่อมาชาวอียิปต์จึงค่อยๆปรับเปลี่ยนมานับถือเทพองค์เดียว

นอกจากนี้ชาวอียิปต์ ยังมีความเชื่อ หลังความตาย หรือ โลกหน้าว่า วิญาณจะเป็นอมตะในโลกหน้า จากความเชื่อนี้ พิธีกรรมในงานศพของชาวอียิปต์จึงมีการจัดเตรียมการข้าวของเครื่องใช้อย่าง มากมายเพื่อใช้ในโลกหน้า โดยเฉพาะชนชั้นสูง และนิยม นำศพมาทำเป็น มัมมี่ มีการสร้างสุสานไว้เก็บศพ สำหรับ ฟาโรห์ ตามความเชื่อในโลกหน้า ผู้ตายมักจะเขียนเรื่องราว แสดงความบริสุทธิ์ของตนเอง และความดี เพื่อนำไปแสดงต่อ โอซิริส 

 • บันทึกนี้ เรียกว่า บันทึกของผู้วายชนม์ ( Book of the Dead ) 
 • หนังสือนี้ถ้าจารึกที่กำแพงปิรามิด เรียกว่า ปิรามิด เท็กซ์ ( Pyramid Texts)
 •  ถ้าเขียนจารึกที่ฝาหีบศพ เรียกจารึกนี้ว่าคอฟฟิน เท็กซ์ ( Coffin  Texts)

 อ่านเพิ่มเติม >>>  การปกครองอียิปต์โบราณ 1 <<<


ปิ รามิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอียิปต์ คือปิรามิดที่เมือง กิเซ ( Gizeh ) สร้างถวาย ฟาโรห์ คูฟู ( Khufu) เป็นปิรามิดที่ใช้แรงงานถึง แสนคนในการสร้าง ใช้เวลาก่อสร้าง 20 ปี
ซากมัมมี่ของฟาโรห์ พระองค์หนึ่ง
ชาวอียิปต์มีความเชื่อในชีวิตหลังความตายหรือในโลกหน้าเป็น จึงได้ให้ความสำคัญกับพิธีศพเป็นอย่างยิ่ง


ขอบคุณภาพประกอบตามชื่อเว็บที่ปรากฎ
และขอบพระคุณท่านอาจารย์ เพ็ญศรี ภูมิถาวร ศศ.บ.ประวัติศาสตร์เกียรตินิยมดีอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น