กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รหัสโทรทางไกล76จังหวัด


รหัสโทรศัพท์ทางไกล 76จังหวัดทั่วไทยแบ่งตามภาคดังนี้

ภาคกลาง
 • กรุงเทพฯ                       รหัส        02
 • นนทบรี                          รหัส        02
 • ปทุมธานี                        รหัส        02
 • สมุทราปราการ                รหัส       02
 • ประจวบคีรีขันธ์               รหัส      032
 • เพชรบุรี                           รหัส      032
 • ราชบุรี                             รหัส      032
 • กาญจนบุรี                       รหัส      034
 • นครปฐม                         รหัส       034
 • สมุทรสงคราม                 รหัส      034
 • สมุมุรสาคร                     รหัส       034
 • สุพรรณบุรี                      รหัส       035
 • อ่างทอง                          รหัส       035
 • พระนครศรีอยุธยา           รหัส     035
 • ลพบุรี                                  รหัส      036
 • สิงห์บุรี                                รหัส      036
 • สระบรี                                 รหัส      036
 • นครนายก                          รหัส      037
 • ชัยนาท                                 รหัส      056

ภาตตะวันออก

 • ปราจีนบุรี                          รหัส     037
 • สระแก้ว                                รหัส    037
 • ชลบุรี                                    รหัส    038
 • ฉะเชิงเทรา                            รหัส    038
 • ระยอง                                    รหัส     038
 • ตราด                                      รหัส    039
 • จันทบุรี                                    รหัส    039

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • นครพนม                              รหัส     042
 • มุกดาหาร                              รหัส    042
 • สกลนคร                                รหัส    042
 • หนองคาย                              รหัส    042
 • หนองบัวลำภู                         รหัส    042
 • เลย                                         รหัส    042
 • อุดรธานี                                 รหัส    042
 • กาฬสินธุ์                                 รหัส   043
 • ขอนแก่น                                  รหัส   043
 • มหาสารคาม                            รหัส   043
 • ร้อยเอ็ด                                    รหัส    043
 • ชัยภูมิ                                       รหัส    044
 • นครราชสีมา                             รหัส    044
 • บุรีรัมย์                                       รหัส   044
 • สุรินทร์                                     รหัส     044
 • ยโสธร                                       รหัส    045
 • ศรีสะเกษ                                   รหัส     045
 • อำนาจเจริญ                             รหัส     045
 • อุบลราชธานี                             รหัส     045
ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่                                     รหัส    053
 • เชียงราย                                      รหัส     053
 • แม่ฮ่องสอน                                 รหัส     053
 • ลำพูน                                           รหัส     053
 • น่าน                                              รหัส     054
 • พะเยา                                           รหัส     054
 • ลำปาง                                           รหัส    054
 • แพร่                                                รหัส    054
 • กำแพงเพชร                                   รหัส    055
 • ตาก                                                รหัส     055
 • พิษณุโลก                                       รหัส    055
 • สุโขทัย                                            รหัส    055
 • อุตรดิตถ์                                          รหัส    055
 •  นครสวรรค์                                      รหัส    056
 • พิจิตร                                                รหัส   056
 • อุทัยธานี                                           รหัส   056
 • เพชรบูรณ์                                          รหัส  056

ภาคใต้

 • นราธิวาส                                              รหัส    073
 • ปัตตานี                                                  รหัส    073
 • ยะลา                                                       รหัส    073
 • พัทลุง                                                      รหัส     074
 • สงขลา                                                     รหัส     074
 • สตูล                                                         รหัส     074
 • กระบี่                                                         รหัส     075
 • ตรัง                                                           รหัส     075
 • นครศรีธรรมราช                                        รหัส     075
 • พังงา                                                         รหัส     076
 • ภูเก็ต                                                          รหัส    076
 • ชุมพร                                                         รหัส     077
 • ระนอง                                                         รหัส     077
 • สุุราษฎร์ธานี                                                รหัส    077 • สำหรับจังหวัดที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ ให้ดูว่าแยกออกมาจากจังหวัดอะไร รหัสก็จะยังเป็นรหัสเดิม เช่น

ยโสธร และอำนาจเจริญ  แยกออกไปจาก อุบลราชธานี ก็ยังคงเป็นรหัสเดียวกัน คือ 045

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น