กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

123ne.blogspot.com

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประติมากรรมแกะสลักไม้การแกะสลัก


  • การแกะสลัก หมายถึง การแกะส่วนที่ไม่ต้องการออกจากเนื้องาน เหลือไว้แต่ส่วนที่เราต้องการเท่านั้น
ขำกลิ้ง
สีหน้าแสดงอารมณ์งานแกะสลักไม้ประเภทหน้ากากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น