กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โลหิตแดงโลหิตดำและหน้าที่ของเลือด
 • โลหิตแดง คือ 
 • โลหิตที่บริสุทธิ์ มีลักษณะเป็นสีแดงมีออกซิเจนอยู่มาก เป็นโลหิตที่จะนำอาหารที่ย่อยและซึมแล้วไปเลี้ยงเซลล์ หรือเนื้อเยื่อไปทั่วร่างกาย
 • โลหิตแดง จะมีอยู่ในหัวใจซีกซ้ายและในหลอดโลหิตแดงทั่วไป ( ยกเว้นในหลอดโลหิตแดงของปอด )
 • โลหิตดำคือ
 • โลหิตที่นำ CO2จากเซลล์หรือเนื้อเยื่อไปถ่ายออกที่ปอดมีลักษณะสีแดงเข้มคล้ำหรือม่วงแก่
 • โลหิตดำ มีอยู่ในหลอดโลหิตดำทั่วไป ยกเว้นในหลอดโลหิตดำของปอด 
หน้าที่ของเลือดมีดังนี้

 • นำอาหารและ O2 ไปยังเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกาย
 • นำของเสียต่างๆ เช่น Urea,Uric,Acid,Xanthine Ammonia เป็นต้น จากเนื้อเยื่อต่างๆไปยังอวัยวะที่ทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย เช่น ไต ปอด เป็นต้น
 • นำฮอร์โมนและสารที่ขับออกจากต่อมไร้ท่อ ไปยังอวัยวะที่มันออกฤทธิ์
 • ช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายและช่วยให้การทำงานของอวัยวะต่างๆเหล่านั้นประสานงานกัน
 • ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
 • ช่วยควบคุมความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
 • ช่วยรักษาสภาพความเป็นกรด - ด่าง ให้สมดุลอยู่เสมอ
 • ช่วยป้องกันเชื้อโรคที่จะทำอันตรายหรือที่จะเป็นพิษต่อร่างกาย ( เม็ดเลือดขาว ) ที่สำคัญในเรื่องนี้คือ การป้องกันสารแปลกปลอมต่างๆรวมทั้งเชื้อโรค เช่น แบคที่เรีย เป็นต้น มิให้เป็นอันตรายต่อร่างกาย
                              ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ Special Biology

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น