กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

123ne.blogspot.com

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รูปร่างประเทศไทย


รูปร่างของประเทศไทย

ประเทศไทยมีความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 1,620 กิโลเมตร

  • ส่วนที่กว้างที่สุดของแผ่นดินไทย วัดจากด่านเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรีจังกาญจนบุรี ถึง ช่องเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางประมาณ  750 กิโลเมตร


  • ส่วนที่แคบที่สุดคือบริเวณคอคอดกระ จังหวัด ระนอง กว้างเพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น รองมาอยู่ที่ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีระยะทาง 10.6 กิโลเมตร


  • จะเห็นได้ว่าประเทศไทย มีลักษณะยาวมากกว่าส่วนที่กว้างที่สุดถึง 2 เท่า 
  •  ส่วนบนของประเทศเกือบจะมีเนื้อที่เท่ากัน 
  • ส่วนตอนล่างของประเทศ มีความยาวมากกว่าความกว้าง
  •  โดยส่วนที่กว้างที่สุดในตอนล่างคือกว้างเพียง  225 กิโลเมตรเท่านั้น
  •  ความยาวทางตอนใต้วัดจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึง อำเภอเบตงจังหวัยะลา ยาวทั้งสิ้น 840 กิโลเมตร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น