กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันสำคัญของสหประชาชาติ
 • วันที่ 8 มีนาคม    วันสหประชาชาติเพื่อสิทธิสตรีและสันติภาพระหว่างประเทศ
 • วันที่ 21 มีนาคม   วันสากลเพื่อการขจัดการแบ่งแยกเชื้อชาติ
 • วันที่ 22 มีนาคม    วันน้ำโลก
 • วันที่ 23 มีนาคม     วันอุตุนิยมวิทยาโลก
 • วันที่ 7 เมษายน     วันอนามัยโลก
 • วันที่ 23 เมษายน   วันหนังสือและลิขสิทธิ์โลก
 • วันที่ 3 พฤษภาคม  วันการพิมพ์เสรีโลก
 • วันที่ 15 พฤษภาคม  วันสากลว่าด้วยครอบครัว
 • วันที่ 17 พฤษภาคม  วันโทรคมนาคมโลก
 • วันที่ 25 พฤษภาคม สัปดาห์แห่งความเป็นปึกแผ่นของประชาชนในดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเอง
 • วันที่ 31 พฤษภาคม  วันงดสูบบุหรี่โลก
 • วันที่ 4 มิถุนายน วันสากลว่าด้วยเด็กบริสุทธิ์ที่เป็นเหยื่อของการรุกราน
 • วันที่ 5 มิถุนายน  วันสิ่งแวดล้อมโลก
 • วันที่ 17 มิถุนายน วันโลกเพื่อการต่อสู้กับสภาพความแห้งแล้งและภัยแล้ง
 • วันที่ 26 มิถุนายน  วันต่อต้านการใช้และลักลอบค้ายาเสพติดสากล
 • วันที่ 26 มิถุนายน วันสากลเพื่อการช่วยเหลือเหยื่อจากความทารุณ
 • วันเสาร์แรก ของเดือนกรกฎาคม วันสากลว่าด้วยความร่วมมือ
 • วันที่ 11 กรกฎาคม วันประชากรโลก
 • วันที่ 9 สิงหาคม วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองเดิมโลก
 • วันที่ 12 สิงหาคม วันเยาวชนสากล
 • วันที่ 23 สิงหาคม วันสากลเพื่อการรำลึกถึงการค้าทาสและการปลดปล่อยทาส
 • วันที่ 8 กันยายน วันการรู้หนังสือสากล
 • วันที่ 16 กันยายน  วันเพื่อการรักษาชั้นโอโซนสากล
 • สัปดาห์สุดท้ายของ เดือนกันยายน วันทะเลโลก
 • วันที่ 1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล
 • วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม วันที่อยู่อาศัยโลก
 • วันที่ 4-10 ตุลาคม วันสัปดาห์อวกาศโลก
 • วันที่ 9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก
 • วันที่ 10 ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก
 • วันพุธที่สอง ของเดือนตุลาคม วันวันสากลเพื่อการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • วันที่ 16 ตุลาคม วันอาหารโลก
 • วันที่ 17 ตุลาคม วันเพื่อการขจัดความยากจนสากล
 • วันที่ 24 ตุลาคม วันสหประชาชาติ
 • วันที่ 24 ตุลาคม วันพัฒนาข้อมูลข่าวสารโลก
 • วันที่ 24-30 ตุลาคม สัปดาห์การลด กำลังอาวุธ
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน  วันสากลเพื่อขันติธรรม
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน วันอุตสาหกรรมแห่งแอฟริกา
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน วันเด็กสากล
 • วันที่ 21 พฤศจิกายน วันโทรทัศน์โลก
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน วันสากลเพื่อขจัดการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน  วันสากลแห่งการเป็นปึกแผ่นของชาวปาเลสไตน์
 • วันที่ 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก
 • วันที่ 2 ธันวาคม วันเพื่อการปลดปล่อยทาสสากล
 • วันที่ 3 ธันวาคม วันว่าด้วยบุคคลพิการสากล
 • วันที่ 5 ธันวาคม วันอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 • วันที่ 7 ธันวาคม วันการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
 • วันที่ 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชน

กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น