กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

POSDCORB คืออะไร
POSDCORB 

เป็นหลักการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างขึ้นโดยนักวิชาการ 2 คนคือ

โดยทั้งสองคนได้เขียนไว้ในหนังสือ ชื่อ Paper on the science of Administration เมื่อปี ค.ศ. 1933
 โดยทั้งสองได้รับอิทธิพลแนวคิดนี้มาจาก นักวิชาการที่เป็นวิศวกร ชื่อ  เฟรดริก เทย์เลอร์ 
( Frederick Taylor)

โดยทั้งสองได้วางแผนแนวทางการศึกษาการบริหาร ในรูปแบบกระบวนการ และต่อมาพวกเขาได้เสนอ หลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ว่าจะต้องประกอบไปด้วย  POSDCORB ย่อมาจาก


Luther Gulickการศึกษาทางด้านพฤติกรรมศาสตร์

  • ได้ให้ความสนใจมนุษย์ในฐานะที่มีชีวิตจิตใจ โดยมุ่งศึกษาถึงเรื่องมนุษยสัมพันธ์
โดย เอลตัน เมโย (Elton Mayo ) ชาวออสเตรีย ได้ทำการทดลองที่บริษัท Western Electric Company  ที่เมืองชิคาโก ซึ่งเรียกการทดลองนี้ว่า Hawthorne Experiments 
ได้ข้อสรุปไว้ดังนี้
  1. ประสิทธิภาพขององค์การขึ้นอยู่กับปทัสถานทางสังคม ( Social norms) ,มากกว่าความสามรถทางร่างกายและหลักการบริหาร โดยแบ่งตามความถนัด
  2. พบว่าบทบาทของกลุ่มจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในองค์กร
  3. การให้รางวัล หรือ การลงโทษทางสังคม มีอิทธิพลต่อการจูงใจให้คนทำงาน มากกว่าค่าตอบแทนที่เป็น เงิน
  4. วิธีการควบคุมงาน และการเป็นหัวหน้างานที่ได้ผลคือ การที่หัวหน้างานปรึกษาผู้ร่วมงานในการบริหารงาน
จากความสำเร็จในการทดลอง Hawthorne นี้คือ
  • การที่คนงานได้รับโอกาสจัดการเรื่องของเขาเอง การแก้ไขวิธีการทำงาน คนงานจะได้รับเชิญมาร่วมให้คำปรึกษาด้วยทุกครั้ง
อ้างอิง >>  POSDCORB
                    Elton Mayo

กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ภาควิชาการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น