กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

ทฤษฎีดินแดนหัวใจ


ทฤษฎีดินแดนหัวใจ

 ทฤษฎีดินแดนหัวใจ เป็นหนึ่งในทฤษฏี ภูมิรัฐศาสตร์ ( Geopolitics ) ซึ่งมีด้วยกัน 3 ทฤษฎีคือ

  1. ทฤษฎีดินแดนหัวใจ ( Heartland Theory) ซึ่งหมายถึงพื้นที่ส่วนกลางของอาณาบริเวณยุโรปกับเอเชีย เรียกว่า Eurasian  Land mass บริเวณนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมาก เพราะพื้นที่ไม่ติดทะเลทำให้ศักยภาพทางทะเลของมหาอำนาจทางทะเลไม่อาจรุกล้ำเข้าไปได้ บริเวณดังกล่าวได้แก่ ประเทศเยอรมนี กับ ไซบีเรียกลาง เป็นต้น
  2. ทฤษฎีบริเวณขอบนอก ( Rimland Theory) ซึ่งแม็คคินเดอร์ได้เขียนบทความไว้ในปี 1904 กล่าวว่า บริเวณขอบนอกของยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเซียใต้ มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของอเมริกา
  3. ทฤษฎีอำนาจทางทะเล ( Sea Power) ถือว่าอำนาจทางทะเล สำคัญต่อการเป็นมหาอำนาจของโลก ผู้ริเริ่มทฤษฎีนี้ พลเรือเอก Alfred Thayer Mahan

ภูมิรัฐศาสตร์ ( Geopolitics )


  • ผู้ริเริ่มวิชาภูมิรัฐศาสตร์ เป็นคนแรกคือ รูดอล์ฟ เชลเลน ชาวสวีเดน ( Kjellen )
  • ต่อมานักภูมิศาสตร์ การเมือง ชาวอังกฤษชื่อ  แฮลฟอร์ด แมคคินเดอร์ 1816-1947 เป็นผู้นำมาพัฒนาต่อยอด
  • มีการมองว่า รัฐ-ชาติเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือหรือยิ่งใหญ่กว่าตัวบุคคลแต่ละคน และมีการต่อสู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้ที่จะเป็นฝ่ายชนะจะต้องมี อำนาจในการควบคุม อาณาบริเวณหรือพื้นที่ ของโลก
  • ตามแนวคิดเชิงภูมิรัฐศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับ กฎ ( Laws) ซึ่งได้มาจากการศึกษาภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ และนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนทางทหารด้วย
  • มีนักวิชาการบางคน ตั้งฉายาให้ ภูมิรัฐศาสตร์ว่า เป็นเสมือน บุตรทางปัญญานอกกฎหมายของวิชาภูมิศาสตร์การเมืองกับรัฐศาสตร์
                     

กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น