กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อประเทศที่ไม่มีการเกณฑ์ทหารการเกณฑ์ทหาร

 • การ เกณฑ์ทหาร เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่สุด การเกณฑ์ทหารเปรียบเสมือนการบังคับใช้แรงงาน โดยอาศัยกฎหมายมาเป็นเครื่องมือบีบบังคับ ให้พลเมืองของชาตินั้นๆต้องปฏิบัติตาม

 • การ เกณฑ์ทหารเป็นอีกตัววัดหนึ่งของความเจริญในการพัฒนาสังคมประชากรของประเทศ นั้นๆว่า ด้อยหรือก้าวหน้า การเกณฑ์ทหารไม่มีเพียงเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์เท่านั้น ยังเป็นการสร้างแบบแผนธรรมเนียมอำนาจนิยมให้อยู่ต่อไปในสังคม
 • อีก ทั้งเป็นการทำลายสังคมหน่วยย่อยที่สุดนั่นคือสถาบันครอบครัว บางครอบครัวมีลูกชายคนเดียว มีพ่อแม่ที่ชราภาพ แต่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร ทิ้งพ่อแม่ที่ชราภาพให้อยู่ตามลำพัง

 • บาง คนอยู่ในวัยเรียน ที่กำลังก้าวหน้า บางคนอยู่ระหว่างสร้างครอบครัว กำลังจะมีสมาชิกลืมตาออกมาดูโลก แต่ต้องมาพลัดพรากจากกันเพราะพ่อถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร

 • ใน ความเป็นจริงการเกณฑ์ทหารก็คือการระดมแรงงานเพื่อไปใช้ในกองทัพ ซ้ำร้ายยิ่งไปกว่านั้นคือ มีการนำทหารเกณฑ์ไปรับใช้นายทหารตามบ้านพัก รับใช้ภรรยา คอยเป็นพลขับส่งลูกเมียนายทหาร เป็นพ่อครัว พ่อบ้าน คนตัดหญ้า ถูบ้าน ล้างส้วม รดน้ำต้นไม้ ขัดรองเท้า ให้กับครอบครัวนายทหาร โดยที่นายทหารเหล่านั้นไม่ต้อง ออกเงินค่าจ้างแม้บาทเดียว 

 • แต่เป็นการนำกำลังพลที่ถูกอ้างว่านำมารับใช้ชาติไปรับใช้ผู้บังคับบัญชาตามบ้านแทน
และยังเป็นการนำไปใช้ในทางที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคม สร้างบารมี สร้างอิทธิพลเถื่อน เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัว

 • การ เกณฑ์ทหารในไทย เดิมเริ่มเกณฑ์ทหารจากเขตพระนคร หรือกรุงเทพมหานคร จนมีการขยายพื้นที่ออกไปทั่วประเทศ และมีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็น  พระราชบัญญัติ การเกณฑ์ทหาร พ.ศ. 2497 ใช้ตราบถึงปัจจุบัน

 >>>>   พ.ร.บ.การเกณฑ์ทหาร 2497


ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะยกเลิก พ.ร.บ.ว่าด้วยการเกณฑ์ทหารตามอย่างอารยประเทศที่เขาเจริญแล้ว

คืนลูกชาย คืนพ่อ คืนสามี ให้หวนกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้แล้ว
กังวาล ทองเนตร

ประเทศที่ไม่มีและยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
 •  สหราชอาณาจักรรูปแบบปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาไม่มี (ยกเว้น Bermuda Regiment) 

 •  อาร์เจนตินา สาธารณรัฐ มี (ทางนิตินัย); ไม่มี (ทางพฤตินัย) 
 •  ออสเตรเลีย ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา รัฐรวม ไม่มี (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารโดยรัฐสภาในปี ค.ศ. 1972)

 •  บาฮามาส  ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มี 
 •  บังกลาเทศ   ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มี
 •  เบลเยียม  ประชาธิปไตยไม่มี (ยุติการเกณฑ์ทหารตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994) 
 •  เบลีซ  ประชาธิปไตยโดยรัฐสภา อาสาสมัคร 
 •  ภูฏาน  ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มี 
 •  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  สาธารณรัฐประชาธิปไตย รัฐรวม ไม่มี (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2006) 
 •  บัลแกเรีย  ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา(ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2008
 •  พม่า military junta ไม่มี (ทางนิตินัย); มี (ทางพฤตินัย)
 •  จีน   คอมมิวนิสต์ ไม่มี 
 •  โครเอเชีย ประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ไม่มี (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในปี ค.ศ. 2008)

 • จิบูตี  สาธารณรัฐ ไม่มี 
 • ฝรั่งเศส  สาธารณรัฐ ไม่มี (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในปี ค.ศ. 2001) 
 • แกมเบีย   สาธารณรัฐ ไม่มี 
 • เยอรมนี  สาธารณรัฐ รัฐรวม ไม่มี (ยกเลิกโดยสภานิติบัญญัติมีผล 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2011) 
 • เกรเนดา ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีกองกำลังป้องกันตนเอง 
 •  ฮังการี    ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (ยกเลิกเมื่อปี ค.ศ. 2004) 
 •  อินเดีย   รัฐรวม ไม่มี

 • จาเมกา   แบบรัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มี 
 •  ญี่ปุ่น  ไม่มี 
 •  เลบานอน  สาธารณรัฐ ไม่มี (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในปี ค.ศ. 2007) 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น