กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประสิทธิภาพของการสื่อสารประสิทธิภาพของการสื่อสาร


 • ในกระบวนการสื่อสารจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสื่อรับรู้ของมนุษย์ซึ่งจะต้องสัมพันธ์ทั้งการส่งสาร เนื้อหาสาระของผู้ส่งไปยังผู้รับ
 • โดยผู้รับจะรับสารผ่านสื่อรับทางร่างกายทั้ง 5 ช่องทาง และมีประสิทธิภาพในการรับแตกต่างกันดังนี้


 1. ทางตารับได้                75%
 2. ทางหู รับได้                 13%
 3. ทางการสัมผัส รับได้    6%
 4. ทางจมูก รับได้             3%
 5. ทางลิ้น รับได้               3%

กฎบันได 6ขั้นสู่ความสำเร็จในการฟังที่เรียกว่า LADDER ประกอบไปด้วย

 • L : Look at the other person           หมายถึงการให้ความสนใจคนที่กำลังพูด หรือมองคู่สนทนาเสมอ
 • A : Ask questions                           หมายถึงการถามคำถาม
 • D : Don't interrupt                           หมายถึง อย่าพูดสอดแทรกในขณะที่ผู้พูดยังพูดไม่จบ
 • D : Don't change the subject/topic   หมายถึง อย่าเปลี่ยนเรื่องพูด หรือเปลี่ยนหัวข้อการสนทนา
 • E :  Emotion                                     หมายถึง ตรวจสอบและควบคุมอารมณ์ที่ไม่สร้างสรรค์ของตัวเอง
 • R :  Responsiveness                         หมายถึง ฟังอย่างมีอาการตอบสนอง


กังวาล ทองเนตร 
-รัฐศาสตร์การปกครอง
-การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น