กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อข้าหลวงอังกฤษที่ไปปกครองอินเดียRobert Clive ค.ศ. 1757-1760


รายชื่อข้าหลวงของอังกฤษที่เข้ามาปกครองอินเดียสมัยที่อังกฤษเข้าปกครองอินเดียมีดังนี้

ตำแหน่งข้าหลวงมี 6 คน ( The Governors of Bengal )

 1. โรเบิร์ต ไคลฟ์      ( Robert Clive 1757-1760 )
 2. โฮเวลล์                  ( Holwell 1760-1760 )
 3. แวนซิททาร์ต        ( Vansittart  1760-1765 )
 4. โรเบิร์ต ไคลฟ์       ( Robert Clive 1765-1767) ครั้งที่ 2
 5. เวอร์เรลสต์            ( Verelst 1769-1772 )
 6. คาร์เทียร์                (  Cartier  1769-1772 )
 7. วอร์เรน  เฮสติงส์    (  Warren Hastings  1772-1774 )
ข้าหลวงมีอำนาจหน้าที่

ประสานงานระหว่าบริษัทอินเดียตะวันออกกับรัฐบาลอังกฤษ ตลอดจนให้ความคุ้มครองคนอังกฤษในอินเดีย

ตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ ( The Governors General )
 1. วอร์เรน เฮสติงส์                   ( Warren hasting  1774-1785)
 2. แมคเฟอร์สัน                         ( Macpherson  1785-1786)
 3. ลอร์ด คอร์นวอลลิส             ( Lord Cornwallis 1786-1793)
 4. เซอร์ จอห์น ชอร์                  ( Sir John Shore 1793-1798)
 5. ลอร์ด  เวลเลสลีย์                 ( Lord Wellesly 1798-1805)
 6. ลอร์ด คอร์นวอลลิส             ( Lord Cornwallis 1805-1806)
 7. เซอร์ จอร์จ บาร์โลว์             ( Sir George  Barlow 1806-1807 )
 8. ลอร์ด มินโต                          ( Lord Minto 1807-1813 )
 9. มาร์ควิส  เฮสติงส์                  ( Marquis Hasting  1813-1823)
 10. จอห์น  อาดัม                         ( John Adam   1823-1823)
 11. ลอร์ด อามเฮิร์สต์                   ( Lord Amherst  1823-1828 )
 12. ลอร์ด วิเลี่ยม  เบนทิงค์          ( Lord William Bentinck  1828-1835 )   
 13. ชาร์ลส เมทคอลฟ์                 ( Charles Metcalfe  1835-1837)
 14. ลอร์ด อาร์คแลนด์                 ( Lord Arcland  1837-1842)
 15. ลอร์ด เอลเลนโบเราจ์            ( Lord Ellenborough  1842- 1844)
 16. ลอร์ด ฮาร์ดดิงส์                     ( Lord Harding 1844- 1847)
 17. ลอร์ด ดัลฮูซี                           ( Lord Dalhousie  1847- 1856)
 18. ลอร์ด แคนนิ่ง                          ( Lord Canning 1856 -1858)     

ข้าหลวงใหญ่มีอำนาจหน้าที่ สร้างอำนาจจักรวรรดิ์นิยมในอินเดีย เสนอร่างกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆไปยังรัฐบาลอังกฤษเพื่อให้กษัตริย์อังกฤษลงพระนามประกาศใช้

ตำแหน่งอุปราช ( Viceroys )
 1. ลอร์ด แคนนิ่ง                                              ( Lord Canning  1858-1862)
 2. ลอร์ด เอลจิน                                              ( Lord Elgin  1862 -1863)
 3. โรเบิร์ต นาเปียร์ และวิลเลี่ยม เดนิสัน          (  Robert Napier and William Demison 1863-1864 )
 4. ลอร์ด ลอร์เรนซ์                                           ( Lord Lawrence  1864-1869 )
 5. ลอร์ด เมโย                                                  ( Lord Mayo       1869-1872 )
 6. ลอร์ด นอร์ธบรูค                                           ( Lord Northbrook  1872- 1876 )
 7. ลอร์ด ลิตตัน                                                 ( Lord  Lytton  1876-1880)
 8. ลอร์ด ริปปอน                                                ( Lord Ripon  1880-1884  )
 9. ลอร์ด ดัฟเฟอรีน                                            ( Lord Dufferine  1884-1888 )
 10. ลอร์ด แลนส์โดวน์                                          ( Lord Landsdowne  1888-1894)
 11. ลอร์ด เอลจิน                                                  ( Lord Elgin    1894-1899 )
 12. ลอร์ด คูร์ซอน                                                 ( Lord Curzon  1899-1905 )
 13. ลอร์ด มินโต                                                    ( Lord minto 1905-1910 )
 14. ลอร์ด ฮาร์ดดิงส์                                              ( Lord  Harding  1910-1916)
 15. ลอร์ด เชล์มสพอร์ต                                         ( Lord  Chelmsford 1916-1921 )
 16. ลอร์ด รีดดิง                                                     ( Lord Reading  1921-1926 )
 17. ลอร์ด เออร์วิน                                                 ( Lord Irwin 1926-1931)
 18. ลอร์ด วิลลิงดอน                                             ( Lord Willingdon  1931-1936)
 19. ลอร์ด ลินลิธโกว์                                              ( Lord  Linlithgow 1936-1944 )
 20. ลอร์ด วาเวลล์                                                   ( Lord Wavell   1944-1947 )
 21. ลอร์ด เมาท์แบทเทน                                        ( Lord Mounbatten  1947  มอบเอกราชคืนกลับสู่อินเดีย ) 


ตำแหน่งอุปราชมีหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์อังกฤษ โดยมีอำนาจเสมือนดั่งเป็นกษัตริย์ของอังกฤษ
Lord Mounbatten 


กังวาล  ทองเนตร รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


อ่านเพิ่มเติมที่ >>>[ 1 ] [ 2 ]

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น