กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฟ้าแลบฟ้าผ่าเกิดได้อย่างไรฟ้าแลบและฟ้าผ่า (Lightning and Straked light )

ฟ้าแลบและฟ้าผ่าเป็นภัยธรรมชาติ มีสาเหตุการเกิดมาจาก ประกายไฟฟ้าของการปล่อยประจุอิเลคตรอน เมื่อเกิดความต่างศักดิ์ ทางไฟฟ้าระหว่างสองตำแหน่งที่ระดับค่าหนึ่ง
ความต่างศักดิ์ทำให้เกิดแรงดันและการไหลของประจุไฟฟ้า ค่าความต่างศักดิ์ระหว่าตำแหน่งเป็นไปตามสภาวะอากาศที่เป็นสื่อนำและระยะห่างของทั้งสองตำแหน่ง เช่นเมฆ กับพื้นดิน หรือเมฆสองกลุ่ม หรือส่วนหนึ่งส่วนใดภายในเมฆกลุ่มเดียวกัน 
ดังนั้นมักปรากฎว่าฟ้าผ่าวัตถุที่อยู่ในที่สูงในโลหะหรือในน้ำที่เป็นสื่อไฟฟ้า

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หมายเหตุ อิเลคตรอน มีศักดิ์ทางไฟฟ้าเป็น ลบ โปรตรอนมีศักดิ์ทางไฟฟ้าเป็น บวก ผมแนะนำให้กรมอุตุใช้คนที่เขียนภาษาไทยโดยไม่ต้องแปล อ่านแล้วเข้าใจไม่ใช้คำซ้ำซ้อนกำกวมมาเขียนเอกสารเผยแพร่ครับ นี่ขนาดผมย่อยใหม่แล้วยัง ไม่รู้เรื่องเลย


กังวาล ทองเนตร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น