กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างแผนผังกาพย์กลอนโคลงฉันท์ชนิดต่างๆ
กังวาล ทองเนตร เป็นเจ้าของผลงานและเจ้าของลิขสิทธิ์เพียงผู้เดียว


กังวาล ทองเนตร เป็นเจ้าของผลงานและเจ้าของลิขสิทธิ์เพียงผู้เดียว


กังวาล ทองเนตร เป็นเจ้าของผลงานและเจ้าของลิขสิทธิ์เพียงผู้เดียว


กังวาล ทองเนตร เป็นเจ้าของผลงานและเจ้าของลิขสิทธิ์เพียงผู้เดียว


กังวาล ทองเนตร เป็นเจ้าของผลงานและเจ้าของลิขสิทธิ์เพียงผู้เดียว


กังวาล ทองเนตร เป็นเจ้าของผลงานและเจ้าของลิขสิทธิ์เพียงผู้เดียวกังวาล ทองเนตร เป็นเจ้าของผลงานและเจ้าของลิขสิทธิ์เพียงผู้เดียว


คำชี้แจง

กวีนิพนธ์เรื่อง กวีข้างถนน นี้ เป็นแบบฉันทลักษณ์ รูปแบบ กลอน แปด หรือกลอน สุภาพ
ผมได้ใช้เวลาเขียนต้นฉบับด้วยลายมือ และนำมาร้อยเข้าด้วยกันจนเป็นต้นฉบับลายมือใช้เวลา
นับ สามปี และนำมาออกแบบ ตกแต่งเปลี่ยนไฟล์ คอมพิวเตอร์ และไฟล์กราฟฟิค อีกประมาณครึ่งปี
ผมเขียนหนังสืองานประพันธ์เล่มนี้ตั้งแต่ปี 2549 มาเสร็จสมบูรณ์ ทุกอย่างประมาณ ปี 2552

** ดังนั้นผมจึงขอความกรุณา ผู้ที่คิดทำการคัดลอกเพื่อนำไปเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าทางธุรกิจ อย่าได้คิดทำ และให้ขออนุญาตจากผมก่อน มิเช่นนั้น เมื่องานประพันธ์ของผมไปปรากฎอยู่ที่ใดโดยที่ผมไม่ได้อนุญาต และรับทราบ ผมจะดำเนินการตามกฎหมายตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ให้ถึงที่สุด

แต่ผมไม่สงวนสิทธิ์ สำหรับผู้อ่านที่ชื่นชอบ บทใดบทหนึ่งที่จะเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นที่ระลึก โดยไม่มีผลประโยชน์ทางการค้า แต่ต้องไม่แอบอ้างว่าเป็นผลงาน ของตนเองโดยเด็ดขาด ***

กังวาล  ทองเนตร เจ้าของผลงาน และเจ้าของลิขสิทธิ์ เพียงผู้เดียวไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น