กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

รัฐสภาของอังกฤษ


รัฐสภาของอังกฤษ


  • ประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบการปกครองประชาธิปไตย รูปแบบรัฐสภา
  • ระบบรัฐสภาของอังกฤษเป็นระบบ 2 สภา คือ 

1.  สภาล่าง หรือสภาผู้แทนราษฎร ( House of Commons ) ประกอบด้วยสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 651ที่นั่ง ( จำนวนสมาชิกและการแบ่งเขตสามารถแก้ไขได้ โดยคณะกรรมการดูแลเขตเลือกตั้ง ( Boundary Commissions ) ซึ่งจะมีอยู่ 4 ชุดคือ


  • -  คณะกรรมการเขต   อังกฤษ    มี      524      เขต มีผูแทน 524 คน

  • -  คณะกรรมการเขต   เวลส์         มี       38       เขต

  • -  คณะกรรมการเขต  สก็อตแลนด์ มี    72     เขต

  • -  คณะกรรมการเขต ไอร์แลนด์เหนือ     17 เขต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

มีอายุ 21 ปีขึ้นไป  • ผู้ไม่มีสิทธิ สมัคร คือ สมาชิกสภาสูง คนต่างด้าว  พระหรือนักบวช ผู้ทำผิดร้ายแรงในคดีอาญา ข้าราชการประจำเป็นต้น 

***  มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสภาสูงอยู่แล้วที่อยากลงสมัครสมาชิกสภาล่างต้อง สละตำแหน่งสมาชิกสภาสูงของตนเสียก่อน มีเงินเดือน ประมาณ 33,000  ปอนด์  และ25,000 สำหรับผู้ช่วยหรือ เลขา ฯ 


ขุนนางของอังกฤษ

2.  สภาขุนนาง หรือสภาสูง ( House of Lords )  ปัจจุบันสภาขุนนางมีสมาชิก  1,200   คน


แบ่งกลุ่มสมาชิกออกได้เป็น  4  กลุ่ม ใหญ่ด้วยกันคือ

2.1 ) กลุ่มสมาชิกที่ได้ตำแหน่ง โดยการสืบทายาท ซึ่่งเป็นกลุ่มใหญ่ มีประมาณ 760 คน
ในกลุ่มนี้ บางคนสามารถที่จะขอให้ตัวเองดำรงค์ตำแหน่งได้จนตลอดชีวิต โดยไม่ขอรับสิทธิการสืบต่อทางทายาทอีกต่อไปก็ได้

2.2 ) กลุ่มสมาชิกที่เป็นขุนนางอยู่แล้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 ซึ่งกลุ่มนนี้มีวาระดำรงตำแหน่งตลอดชีพ

2.3 ) กลุ่มผู้พิพากษาศาลสูง จำนวน  12 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้พิพากษาอาวุโสมาจากการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คล้ายกับ กรรมการตุลาการของรัฐสภา

2.4 ) กลุ่มพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ จาก เชิร์ชออฟอิงแลนด์ มีจำนวน  26 คน ซึ่งดำรงตำแหน่งประจำตามเมืองใหญ่ อาทิ  Archbishop of Canterbury and York , The Bishops of London.
Durham, Winchester รวม ทั้ง 21 คนที่ดำรงตำแหน่งตามลำดับอาวุโสโดยหลักการ


  • สภาสูงมีอำนาจหน้าที่พิจารณา และตรวจสอบร่างกฎหมายแต่ความเป็นจริงสภาสูงไม่สามารถยับยั้งกฎหมายที่ตนเองเสนอแก้ไขหรือ ลงมติไม่รับร่างกฎหมายนั้นได้ เช่นในปี 1990 -1991 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามได้ถูกสภาสูงลงมติยับยั้ง ถึง สองครั้ง  แต่ก็ได้ประกาศใช้ด้วยขั้นตอนของสภาล่างอยู่ดี

  • สภาขุนนางของอังกฤษขึ้นชื่อว่าเป็นสภา ขี้เกียจ สันหลังยาว เพราะไม่เคยเข้าร่วมการประชุม โดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากการสืบทอดทางทายาท การประชุมของสภาขุนนางของอังกฤษ


กังวาล  ทองเนตร  รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1 ความคิดเห็น:

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น