กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

การกระสวน Pattern คืออะไร

                   


 การกระสวน ( PATTERN )

กระสวน เป็นศัพท์ทางวิชาการ ซึ่งหมายถึงรูปแบบ จากการกระทำที่ซ้ำๆกัน

ตัวอย่างของการกระสวนทางวัฒนธรรม

1 ) การทักทายเมื่อพบผู้คนที่คุ้นเคย

2 ) การแปรงฟัน

3 ) การเขียนหนังสือโดยใช้ปากกาหรือดินสอ

4 ) การเข้าแถวตอนเช้าของนักเรียน

5 ) การขับรถตามช่องทางจราจร

6 ) การยื่นแบบรายการเสียภาษีอากร

7 ) การเข้านั่งสอบตามระเบียบของสถาบันการศึกษา

8 ) การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผูที่เรียนจบหลักสูตร เป็นต้น

ตัวอย่างการกะสวนทางวัฒนธรรม

กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ เอกการปกครองมหาวิทยาลันรามคำแหงไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น