กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

แมกนาคาร์ตา Magna chartaMagna char ta


ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นต้นแบบประชาธิปไตยในรูปแบบ รัฐสภา แต่ปรากฎว่า อังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญแม้เพียงฉบับเดียว มีเพียง แมกนาคาร์ตา ที่เป็นเอกสารที่จารึกด้วยภาษาลาติน
ซึ่งเนื้อหา เป็นข้อตกลงกันระหว่างพระเจ้าจอห์นที่ 2 กับเหล่าขุนนางว่าต่อไปนี้ กษัตริย์จะไม่ทำอะไรโดยพละการแต่จะต้องขอความเห็นจากเหล่าขุนนางก่อน

แมกนาคาร์ตา แปลตรงตัว ว่ามหาเอกสาร หรือ เอกสารแผ่นใหญ่ ซึ่งไม่ใช่รัฐธรรมนูญแต่ก็เป็นเอกสารชิ้นเดียวของอังกฤษที่พออนุโลมได้ว่าเป็นเสมือนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเขา ( อนุมานเอาครับ ความจริงไม่ใช่ )

อังกฤษปกครองด้วยระบอบจารีต ไม่มีกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ใช้เพียงการตีความจากผลการตัดสินของศาลตามเมืองต่างๆมาเป็นข้ออ้างอิง
กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์เอกการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น