กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปรัชญาคืออะไรอริสโตเติ้ล


ปรัชญา คือ วิชาที่ว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง มีเนื้อหาอยู่ 3 ส่วน คือ

1.  ความจริง คืออะไร  เรียกว่า อภิปรัชญา

2. เรารู้ความจริงได้อย่างไร  เรียกว่า ญาณวิทยา

3 .  เราจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับความจริง ( จริยศาสตร์ )


  •           ปรัชญา มาจากรากศัพท์ ในภาษา สันสกฤตว่า ปรฺ แปลว่า ประเสริฐ และ ชฺญฺา  แปลว่าความรู้    แปลตรงๆ ก็คือความรู้อันประเสริฐ  นั่นเอง


ปรัชญา ยังแบ่งออกตามยุคได้ดังนี้

  •  ปรัชญา ดึกดำบรรพ์ หมายถึงแนวคิดของมนุษย์ ดึกดำบรรพ์ ตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์เกิดขึ้นบนโลกนี้
  •  ปรัชญา ยุค โบราณ  เริ่ม ก่อน ค.ศ. 1500- ค.ศ. 529 เริ่มมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เช่นคัมภีร์พระเวท ของอินเดีย คัมภีร์ เม็มฟิส ของอียิปต์ คัมภีร์ โทราห์ ของยิว เป็นต้น
  • ปรัชญายุคกลาง เริ่ม ค.ศ. 529 - 1500 มีการใช้สัญลักษณ์ไม้กางเขนเป็นธงเมื่ออกรบของพวกคริสเตียน
  • ปรัชญายุคใหม่ เริ่ม เมื่อ ค.ศ.1500  ถึงปัจจุบัน ยุคนี้ มีความเคลื่อนไหวการปฏิรูปศาสนา ทำให้ปรัชญาสมัยนี้มีอิสระจากศาสนามากขึ้น ต่อมาได้มีการให้ความสำคัญกับวิธีคิด ที่เป็น
  •  แบบ นิรนัย Deduction คือการหาความรู้โดยอาศัยความรู้เดิมที่มีมาก่อน
  • และ แบบ อุปนัย Induction คือการแสวงหาความรู้แบบใหม่จากการสังเกตุด้วยประสาทสัมผัส คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย รวมถึง สามัญสำนึกด้วย
  • อภิปรัชญา เป็นหนึ่งในสาขาใหญ่ของวิชาปรัชญา ทั้ง 3 สาขาหลักของปรัชญามีดังนี้

1 .ญาณวิทยา หรือทฤษฎีแห่งความรู้  (Epistemology or Theory of Knowledge.)

2 .อภิปรัชญา หรือ  ภววิทยา  ( Metaphysics or Ontology)

3. คุณวิทยา  ( Axiology )   


  • อภิปรัชญาเรียกอีกอย่างว่า ปรัชญาบริสุทธิ์ คือเป็นเนื้อหาของวิชาปรัชญาแท้ๆนั่นเอง หรือมักเรียกว่าเป็น ปรัชญาเก่า ปรัชญาสมัยโบราณ
กังวาล ทองเนตร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น