กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ระบบแมนเนอร์ ( Manorial System )  • ะบบแมนเนอร์  หมายถึง ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง   ( Self - Sufficency ) เกิดทียุโรป คำว่า แมนเนอร์ ตามรากศัพท์ หมายถึง บ้าน หรือ คฤหาสน์  หรือ ปราสาท ซึ่งเป็นที่อยู่ของเจ้า บางครั้งจึงเรียกว่า คฤหาสน์แมนเนอร์ Manor House

  • ในแต่ละแมนเนอร์ จะมีขนาดอย่างน้อย 300 เอเคอร์ ขึ้นไป ( 1 เอเคอรฺ์ =2.486 ไร่ )

   สภาพโครงสร้างของแมนเนอร์ หนึ่งแมนเนอร์จะประกอบด้วย

1. คฤหาสน์แมนเนอร์ หรือ ปราสาท เป็นที่อยู่ของขุนนางเจ้าของแมนเนอร์และครอบครัว จะมีคูน้ำล้อมรอบคฤหาสน์ มีสะพานชัก drawbridge ใช้เป็นทางเดินไปมา เวลาเกิดสงคราม ก็จะให้คนในแมนเนอร์เข้ามาหลบในคฤหาสน์ แล้วชักสะพานขึ้น

2. หมู่บ้าน Village ประกอบด้วยบ้านเรือนของชาวไร่ชาวนา ร้านช่างฝีมือ โรงสีข้าว โรงเหล้าองุ่น โรงทำขนมปัง ศาสนสถาน ตั้งอยู่รอบนอกคูน้ำห่างจากคฤหาสน์

3. ที่ดินขนาดใหญ่ เพื่อเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ โดยมีการจัดแบ่งที่ดินออกเป็นส่วนๆมีแนวยาว เรียกว่า สตริป Stripe
  • ส่วนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเรียกว่า ดีมีนส์ Demeanes ส่วนนี้ขุนนางเจ้าของแมนเนอร์จะครอบครอง
  • ส่วนที่แย่ที่สุดเรียกว่า เทนเนเมนท์ Tenement จะเป็นของชาวไร่ชาวนา

           การทำการเกษตรในแมนเนอร์แบ่งเป็น 2 ระบบ

1.ระบบไร่นา 3 แปลง Three-Field System แบบนี้จะแบ่งที่นาออกเป็น 3 แปลง โดยจะใช้เพาะปลูกทีละ 2 แปลง อีก 1 แปลงจะปล่อยทิ้งไว้ให้ดินฟื้นตัว ฤดูกาลต่อมาก็จะก็จะสลับทำอีก 2 แปลงทิ้งให้ดินฟื้นตัวอีก 1 แปลงทำสลับไปเช่นนี้ตลอด

2. ระบบไร่นาเปิดโล่ง Open - Fields System เป็นการเพาะปลูกแบบเปิดโล่งไม่มีรั้วกั้น มีเพียงคันคู หรือแนวต้นไม้แทนรั้วกั้น เมื่อสิ้นฤดูเพาะปลูกจะใช้เลิ้ยงสัตว์ต่อไป สลับกันไปเช่นนี้
  • ระบบแมนเนอร์นี้ เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของยุโรปที่มีมาช้านาน

                     กังวาล  ทองเนตร รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น