กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ลักษณะของประเทศด้อยพัฒนาลักษณะของประเทศด้อยพัฒนา

1. รายได้ต่อคนต่ำ
2. ขาดแคลนทุน
3. การออมมีจำนวนน้อย
4. มีช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจน
5. ทัศนคติค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรมยังล้าหลัง ไม่อำนวยต่อการพัฒนา
6. การผลิตสินค้าเป็นขั้นปฐมภูมิ
7. มีการสั่งสินค้าเข้าจำนวนมาก
8. ส่งออกน้อยกว่าผลิตผลมวลรวมของประเทศ
9. มีประชากรหนาแน่น
10. อัตราการเกิดการตายสูง
11. การขยายตัวทางอุตสาหกรรมถูกจำกัดโดยขนาดและคุณภาพของประชากร การสะสมทุน ความรู้ทางเทคนิค ทรัพยากรธรรมชาติ


ตัวเลขรายได้ที่แบ่งประเทศพัฒนากับด้อยพัฒนามีดังนี้


 • ประเทศด้อยพัฒนา ( Underdeveloped Nations ) มีรายได้ต่อคน ต่ำกว่า 600ดอลล่าร์ต่อปี บางทีก็เรียกกลุ่มนี้ว่ากำลังพัฒนา 
 • ประเทศกึ่งพัฒนา ( Semi-Developed Nation ) มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 600 ดอลล่าร์ขึ้นไป 
 • ประเทศพัฒนาแล้ว ( Developed Nation ) ประชากรมีรายได้ต่อคนสูงกว่า 1,500 ดอลล่าร์ต่อคนต่อปีขึ้นไป 

เมื่อนำตัวเลขนี้มาจับสังคมไทยเราก็จะได้คำตอบครับ

2 ความคิดเห็น:

 1. การว่างงานตามฤดูการหมายถึงไรครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. การว่างงานตามฤดูกาล ก็หมายถึง การที่เราประกอบการงานเราเสร้จแล้ว ก็จะไม่มีงานใหม่เพิ่มเติมทำ เช่น
   งานในภาคเกษตรกรรม ในฤดู เพาะปลูก เราจะมีงานทำ พอเพาะปลูกเสร็จแล้ว ก็จะว่างงาน ในภาคเกษตรกรรม จะมีงานอีกทีก็ตอนฤดูเก็บเกี่ยว พอสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว ก็จะว่างงานอีก จนถึงฤดูเพาะปลูกใหม่ ซึ่ง จะมีงานทำและว่างงาน สลับกันไปตามฤดูการผลิตครับ

   ลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น