กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พรรคการเมืองสีเขียว (Green Party) คืออะไร
    
พรรคการเมืองสีเขียว GREEN PARTY

กรีนเกิดขึ้นครั้งแรก ที่เมือง เวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อเดือน พฤษภาคม ค.ศ. 1972 (2525) ภายใต้ชื่อ The Value Party โดยนำเสนอนโยบาย พิทักษ์ระบบนิเวศ ควบคู่ไปกับ สิทธิสตรี

เริ่มแรกพรรคกรีนถูกมองว่าเป็นพรรคชั่วคราวเฉพาะกิจ เนื่องจากก่อตัวขึ้นมา จากขบวนการทางสังคมที่หลากหลาย ไร้แบบแผน ที่ใช้ในการยึดถือร่วมกัน แต่เมื่อปี ค.ศ. 1979 กลุ่มกรีนของสวิสเซอร์แลนด์ ได้ส่งสมาชิกคนแรกของกรีนเข้าสู่สภาได้สำเร็จ และ เมื่อเดือน มีนาคม ค.ศ.1983 พรรคกรีนจากเยอรมันส่งสมาชิกลงชิงชัยในเวทีระดับชาติเป็นครั้งแรก ได้คะแนน 5.5 % ( 27 ที่นั่ง )และเมื่อเวลาผ่านไป พรรคกรีนทั่วโลกได้รับการยอมรับ และมีบทบาทในการบริหารระดัยท้องถิ่น และเกิดกลุ่ม ส.ส กรีนในสภาของยุโรป ปัจจุบันพรรคกรีนมีเกือบทั่วโลก
เดิมทีเดียว พรรคกรีน เกิดขึ้นจาก อุดมการณ์ ความคิด ปรัชญา ที่จะนำแนวคิด สีเขียวเข้าสู่ระบบโครงสร้างของสังคมทั้งระบบ เช่น อำนาจรัฐ-นโยบาย -กิจกรรม-พรรคการเมือง -ระบบเศรษฐกิจ-กฎหมาย-การศึกษา-ชุมชน เป็นต้น


อุดมการณ์ สีเขียว ตั้งสมมุตติฐานของปัญหาว่า


ปัญหาส่วนใหญ่ของสังคมโลก มีสาเหตุพื้นฐานของปัญหาเดียวกันคือ ทัศนคติของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ ผิดพลาด คลาดเคลื่อน จากความเป็นจริง กล่าวคือ มนุษย์คิดว่าตัวเองอยู่เหนือธรรมชาติ สามารถที่จะยึดครองธรรมชาติได้

  • กรีนมองว่า มนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้น ต้องดำรงอยู่กับธรรมชาติแบบอาศัยพึ่งพิงกัน 

  • ต่อมากรีน มีแนวคิดแตกเป็น 2 ทาง คือเขียวแก่ และเขียวอ่อน ( กลุ่มประสงค์อำนาจรัฐ และไม่ประสงค์อำนาจรัฐ ) 
1. กลุ่มไม่ประสงค์อำนาจรัฐ นำโดย เพตรา เคลลี ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกรีนเยอรมัน เธอเชื่อว่า กรีนควรมีบทบาทเป็น Anti Party ตามแนวคิด Anti POlitics ของปราชญ์ชาว ฮังการี จอร์จี คอนราด แอนตี้ปาร์ปฏิเสธอำนาจเบ็ดเสร็จ แบบเดิมและลดทอนการครอบงำลงเปิดโอกาสให้ผู้คนกำหนดวิถีชีวิตเองอย่างเสรี

2. กลุ่มที่ต้องการอำนาจรัฐ กลุ่มนี้มองว่า อำนาจรัฐเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงสังคม โดยมองว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมไม่มีแนวทางอื่นนอกไปจากหนทางที่มีอยู่

กรีนแตกต่างจากนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วไป

นักอนุรักษ์ทั่วไปมองว่า


1. ธรรมชาติเป็นเครื่องมือแสวงหาความสุขของมนุษย์

2. ธรรมชาติมีความจำเป็นทั้งแง่การเกษตร วิทยาการ ลักษระทางพันธุกรรม และยารักษาโรค
3. ธรรมชาติเป็นเครื่องมือในทางสันทนาการ การท่องเที่ยวการพักผ่อน
4. ธรรมชาติให้คุณค่า ทั้งด้านความงาม กวี ศิลปะ วรรณกรรม
5. ธรรมชาติให้คุณค่าด้านศาสนา กิจกรรมทางความเชื่อต่างๆ
6. ธรรมชาติเป็นแหล่งศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

ดังนนั้นมนุษย์จึงต้องอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เอง ( นักอนุรักษ์ทั่วไป


แต่กรีนหรือนิเวศวิทยาการเมืองมองว่า


1. มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
2. ธรรมชาติมีคุณค่าโดยตัวของมันเองอย่างอิสระไม่ขึ้นอยู่กับการกำหนดของมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์จึงไม่มีสิทธิ์ครอบงำเพื่อเอาประโยชน์จากธรรมชาติ
3. สรรพสิ่งในโลกนี้เป็นสิ่งเดียวกันพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อสิ่งหนึ่งถูกทำลาย ก็จะกระทบต่อการดำรงอยู่ของอีกสิ่งอย่างเลี่ยงเสียมิได้

  • นี่คือบางส่วนจากการศึกษารายงาน การเมืองสีเขียว ของตัวผมเอง ที่ตัดทอนมาเพียงน้อยนิด เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาเพื่อเห็นแนวทาง และเข้าใจการเมืองสีเขียวโดยสังเขป เพราะเห็นมี ใครบางคน ริตั้งพรรคกรีน โดยผมไม่แน่ใจว่าเขามีความเข้าใจอุดมการณ์สีเขียวได้กระจ่างเพียงไร หรือหวังเพียง ให้ได้เป็นเครือข่ายรอการสนับสนุนจาก กรีน ซึ่งน่าเสียดายมากถ้าอุดมการณ์ดีๆต้องมาถูกทำลายโดยคนๆนี้ ผมเขียนเรื่องนี้ เนื้อหาร้อยกว่าหน้า ติดตามความก้าวหน้าของกรีนมาโดยตลอด ไม่อยากให้คนที่ขาดความเข้าใจมาทำลายโดยใช้ชื่อว่า พรรคกรีน 


กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น