กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

123ne.blogspot.com

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขั้นตอนในการยึดอำนาจ


ขั้นตอนการทำรัฐประหาร ยึดอำนาจ

โดย Koungwhal Thongnetra เมื่อ 31 กรกฎาคม 2011 เวลา 18:16 น. ·
                                        
                                            ขั้นตอนในการยึดอำนาจ

1.     เข้าควบคุมอำนาจรัฐ ปลด หรือจับกุมตัวนายกรัฐมนตรี

2.      จัดฉาก ออกโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจ แถลง เหคุผล ข้อกล่าวหา รัฐบาลเดิม

3.      ออกประกาศคำสั่งต่างๆ

4.      ควบคุมสื่อมวลชนทุกแขนง

5.      ปิดกั้นเส้นทางยุทธศาสตร์ จุดสำคัญของประเทศ

6.      ประกาศยกเลิก รัฐธรรมนูญ

7.      ประกาศยกเลิกสภาฯ

8.       จัดตั้งโครงสร้างอำนาจของตนขึ้นมาใหม่

9.       สั่งให้รัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องเข่ารายงานตัวต่อตนเอง

10.     จัดตั้ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เถื่อนขึ้น (สนช.) ทำหน้าทีนิติบัญัติ

11.      จัดตั้ง สภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อร่างรัฐธรรมนูญของตนเอง  ( สสร. )

12.     จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน อายัดทรัพย์สิน ฝ่ายรัฐบาลเดิม (คตส. )

13 .     แต่งตั้งคนของตนเองเข้าสืบทอดอำนาจในองค์กรต่าง

14.       ออกโฆษณาชวนเชื่อทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม

15.      ควบคุมนิติกรรมฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด

16.      ปรับปรุงเปลี่ยนปลงฐานข้อมูลการเลือกตั้ง ปรับเขต แยกเขต ทำลายฐานคะแนนฝ่ายตรงข้าม

17.      ควบคุมมวลชน แทรกแซง วิถีชิวิต โดยกองกำลังติดอาวุธ

18.      บัญญัติบทนิรโทษกรรม ให้ตนเอง ไว้ในตัวบทรัฐธรรมนูญ

19.      เสพสุขเมื่อทำทุกอย่างประสบผลสำเร็จ รับความดีความชอบ บำเหน็จ รางวัล ถ้วนทั่วหน้า ด้วยภาษีของคน
ไทย


                    *******  จงอย่ายอมให้มันเกิดขึ้นมาอีก  ******

                                    กังวาล  ทองเนตร รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น