กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขั้นตอนในการยึดอำนาจ

ขั้นตอนในการยึดอำนาจ


1. เข้าควบคุมอำนาจรัฐ ปลด หรือจับกุมตัวนายกรัฐมนตรี


2. จัดฉาก ออกโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจ แถลง เหคุผล ข้อกล่าวหา รัฐบาลเดิม


3. ออกประกาศคำสั่งต่างๆ


4. ควบคุมสื่อมวลชนทุกแขนง


5. ปิดกั้นเส้นทางยุทธศาสตร์ จุดสำคัญของประเทศ


6. ประกาศยกเลิก รัฐธรรมนูญ


7. ประกาศยกเลิกสภาฯ


8. จัดตั้งโครงสร้างอำนาจของตนขึ้นมาใหม่


9. สั่งให้รัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องเข่ารายงานตัวต่อตนเอง


10. จัดตั้ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เถื่อนขึ้น (สนช.) ทำหน้าทีนิติบัญัติ


11. จัดตั้ง สภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อร่างรัฐธรรมนูญของตนเอง ( สสร. )


12. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน อายัดทรัพย์สิน ฝ่ายรัฐบาลเดิม (คตส. )


13 . แต่งตั้งคนของตนเองเข้าสืบทอดอำนาจในองค์กรต่าง


14. ออกโฆษณาชวนเชื่อทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม


15. ควบคุมนิติกรรมฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด


16. ปรับปรุงเปลี่ยนปลงฐานข้อมูลการเลือกตั้ง ปรับเขต แยกเขต ทำลายฐานคะแนนฝ่ายตรงข้าม


17. ควบคุมมวลชน แทรกแซง วิถีชิวิต โดยกองกำลังติดอาวุธ


18. บัญญัติบทนิรโทษกรรม ให้ตนเอง ไว้ในตัวบทรัฐธรรมนูญ


19. เสพสุขเมื่อทำทุกอย่างประสบผลสำเร็จ รับความดีความชอบ บำเหน็จ รางวัล ถ้วนทั่วหน้า ด้วยภาษีของคน
ไทย
******* จงอย่ายอมให้มันเกิดขึ้นมาอีก ******


กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น