กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ระบบ พ่อปกครองลูก คืออะไร


ระบบ พ่อปกครองลูก คืออะไร

  

  •  สมัยสุโขทัยใช้ระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก 
  •  คำว่า...พ่อ..ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพ่อผู้ให้กำเนิด แต่พ่อ คือตำแหน่งผู้ปกครองในระดับต่างๆของสมัยสุโขทัย 
  •  คำว่า...ลูก...ก็มิได้หมายถึงลูกที่เกิดจากการให้กำเนิดหรือผู้สืบสันดาน แต่หมายถึงผู้ถูกปกครอง โดยตำแหน่งล่างสุดเริ่มจาก 
  •  หนึ่งครัวเรือน ต้องมีหัวหน้าครัวเรือนปกครอง เรียกตำแหน่งนี้ว่า....พ่อครัว..( ไม่ใช่คนทำอาหาร )
  • และหลายๆครัวเรือนรวมกันเป็นหมู่บ้าน  มีผู้ปกครองหมู่บ้านเรียกว่า...พ่อบ้าน...( ไม่ใช่คนดูแลความสะอาด ) 
  • หลายหมู่บ้านประกอบกันเป็นเมืองมีผู้ปกครองเมือง  เรียกว่า  ...พ่อเมือง..
  • และหลายๆเมืองรวมกันเป็นประเทศ มีผู้ปกครองประเทศเรียกว่า...พ่อขุน..


  •   คำว่าพ่อจึงเป็นตำแหน่งผู้ปกครองของสมัยสุโขทัย ไล่จาก พ่อครัว  พ่อบ้าน พ่อเมือง  พ่อขุน ไม่ใช่ปกครองแบบพ่อกับลูกที่มีสายสัมพันธ์ทางสายเลือด ดังนั้นสมัยสุโขทัยก็เป็นการปกครองแบบ เจ้าขุนมูลนาย หรือผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองอยู่ดี

                             (กังวาล ทองเนตร ) รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น