กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เพลโต ( Plato)


จอมปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก 3 ยุค ตอนที่ 2
                     
                                              
 เพลโต Plato      

                          เพลโต ( plato )

 • นั่งมองโสเครตีสผู้อาจารย์ดื่มยาพิษตายต่อหน้า  อิทธิพลความคิดของเพลโต ถูกเหตุการณ์ครั้งนี้กดดันจิตใจของเขา เพลโต มีทัศนคติที่เป็นลบต่อผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เขาเจ็บแค้นที่อาจารย์ต้องโทษอย่างไม่เป็นธรรมจากผู้ปกครอง ดังนั้น ทฤษฎีต่างๆที่เขาเสนอต่อไปนี้จึงพุ่งตรงไปยังผู้ปกครอง  เพลโตวาดภาพผู้ปกครองในจินตนาการของเขา ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งเพียบพร้อม เขาเสนอว่าผู้ปกครองที่ดี ต้องเป็นราชานักปราชญ์ โดยเขาขีดเส้นทางเดินของราชานักปราชญ์ไว้เป็นช่วงๆโดยใช้ระบบการศึกษาเป็นตัวชี้วัด  เพลโตไม่ศรัทธารูปแบบการปกครองแบบหมู่คณะโดยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วแต่ข้างต้น


                         เพลโตจัดแบ่ง คนออกเป็น  3 ชนชั้น

                                           คือ ผู้ปกครอง-เจ้าหน้าที่-และผู้ผลิต


โดยจะกำหนดจากคุณธรรมประจำจิตใจของแต่ละคน เขาบอกว่าถ้าจิต


 • ผู้ใดถูกครอบงำด้วยเหตุผลผู้นั้นเหมาะจะเป็นผู้ปกครอง
 • ผู้ใดถูกครอบงำด้วยความกล้าหาญผู้นั้นเหมาะจะทำหน้าที่เป็นทหาร
 • ผู้ใดถูกครอบงำด้วยตัณหาผู้นั้นเหมาะจะเป็นกรรมมาชีพหรือผู้ผลิต
 • พลโตวางหลัการศึกษาไว้เป็นแบบทดสอบ โดยให้ทุกคนได้มีโอกาสเล่าเรียนเสมอหน้ากัน ความสามารถของผู้เรียนจากผลสอบจะแยกแยะคนผู้นั้นว่าอยู่ในชนชั้นใด

 • ขั้นต้น บังคับให้ทุกคนเรียนจนอายุ  18 ปี ต่อด้วยฝึกทหารอีก  2ปี วิชาขั้นต้นเน้นให้เรียน พลศึกษาและดนตรี งานวรรณกรรม กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์  ผู้ที่สอบผ่านขั้นแรกนี้มาได้จะได้ศึกษาในขั้นที่ 2 ส่วนผู้ที่สอบขั้นแรกไม่ผ่าน ต้องไปทำหน้ามี่กรรมาชีพหรือผู้ผลิต

 •  ขั้นที่ 2 กำหนดระยะเวลา 15 ปี แบ่งเป็น 2ช่วงเริ่มแต่อายุ 20 ปี 10ปีแรกให้เรียนวิชา คณิตศาสตร์อย่างเดียวจากขั้นต้นจนระดับที่สูงสุดและเรียนวิชาดาราศาสตร์ จากนั้นจะทำการทดสอบ ผู้ที่สอบไม่ผ่านในขั้นที่ 2นี้ จะต้องออกไปรับใช้รัฐโดยทำหน้าที่เป็นทหาร

 • ส่วนผู้ที่สอบผ่าน ช้เวลาอีก  5ปี เรียนวิชาปรัชญาแสวงหาความดีและสัจจะธรรม เมื่อสำเร็จขั้นสองมาได้ ผู้เรียนจะมีอายุครบ  35 ปีพอดีและให้ทำงานในตำแหน่งผู้บริหารและในระยะเวลาลองงานถือเป็นการทดสอบภาคปฏิบัติใช้เวลา  15 ปี อายุผู้เรียนจะครบ  50 ปีพอดีผู้ที่ผ่านการทดสอบมาถึงขั้นนี้จะได้เข้าเป็นสมาชิกของคณะราชานักปราชญ์ซึ่งจะทำหน้าที่บริหารรัฐต่อไป 


                                              เพลโตมีผลงานเขียนเป็นที่รู้จักคือ    

  

 • The Republic ( อุตมรัฐ )  
 • The stattes man ( รัฐบุรุษ )
 • The law (กฎหมาย )

 • และเขาได้เปิดโรงเรียนสอนชื่อ อะแคเดมี่  อย่างไรก็ตามต่อมาเพลโตได้ออกมายอมรับว่า  ราชานักปราชญ์ตามจินตนาการของเขาแม้เป็นสิ่งที่ดี  แต่เขายอมรับว่าในโลกนี้จะหามนุษย์ที่ไม่มีข้อบกพร่องเลยอย่างนั้นไม่ได้แน่ เขาจึงยอมรับแนวคิดของศิษย์เอกของเขาในเวลาต่อมาคือ  อริสโตเติ้ล บิดาแห่งศาสตร์วิชาสาขาต่างๆ....อริสโตเติ้ล....ฯ

                   กังวาล  ทองเนตร   ( รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น