กังวาล ทองเนตร

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คลังปัญญา Pohthaiblogspot.com

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อประเทศที่ไม่มีการเกณฑ์ทหารการเกณฑ์ทหาร

 • การ เกณฑ์ทหาร เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่สุด การเกณฑ์ทหารเปรียบเสมือนการบังคับใช้แรงงาน โดยอาศัยกฎหมายมาเป็นเครื่องมือบีบบังคับ ให้พลเมืองของชาตินั้นๆต้องปฏิบัติตาม

 • การ เกณฑ์ทหารเป็นอีกตัววัดหนึ่งของความเจริญในการพัฒนาสังคมประชากรของประเทศ นั้นๆว่า ด้อยหรือก้าวหน้า การเกณฑ์ทหารไม่มีเพียงเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์เท่านั้น ยังเป็นการสร้างแบบแผนธรรมเนียมอำนาจนิยมให้อยู่ต่อไปในสังคม
 • อีก ทั้งเป็นการทำลายสังคมหน่วยย่อยที่สุดนั่นคือสถาบันครอบครัว บางครอบครัวมีลูกชายคนเดียว มีพ่อแม่ที่ชราภาพ แต่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร ทิ้งพ่อแม่ที่ชราภาพให้อยู่ตามลำพัง

 • บาง คนอยู่ในวัยเรียน ที่กำลังก้าวหน้า บางคนอยู่ระหว่างสร้างครอบครัว กำลังจะมีสมาชิกลืมตาออกมาดูโลก แต่ต้องมาพลัดพรากจากกันเพราะพ่อถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร

 • ใน ความเป็นจริงการเกณฑ์ทหารก็คือการระดมแรงงานเพื่อไปใช้ในกองทัพ ซ้ำร้ายยิ่งไปกว่านั้นคือ มีการนำทหารเกณฑ์ไปรับใช้นายทหารตามบ้านพัก รับใช้ภรรยา คอยเป็นพลขับส่งลูกเมียนายทหาร เป็นพ่อครัว พ่อบ้าน คนตัดหญ้า ถูบ้าน ล้างส้วม รดน้ำต้นไม้ ขัดรองเท้า ให้กับครอบครัวนายทหาร โดยที่นายทหารเหล่านั้นไม่ต้อง ออกเงินค่าจ้างแม้บาทเดียว 

 • แต่เป็นการนำกำลังพลที่ถูกอ้างว่านำมารับใช้ชาติไปรับใช้ผู้บังคับบัญชาตามบ้านแทน
และยังเป็นการนำไปใช้ในทางที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคม สร้างบารมี สร้างอิทธิพลเถื่อน เพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัว

 • การ เกณฑ์ทหารในไทย เดิมเริ่มเกณฑ์ทหารจากเขตพระนคร หรือกรุงเทพมหานคร จนมีการขยายพื้นที่ออกไปทั่วประเทศ และมีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็น  พระราชบัญญัติ การเกณฑ์ทหาร พ.ศ. 2497 ใช้ตราบถึงปัจจุบัน

 >>>>   พ.ร.บ.การเกณฑ์ทหาร 2497


ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะยกเลิก พ.ร.บ.ว่าด้วยการเกณฑ์ทหารตามอย่างอารยประเทศที่เขาเจริญแล้ว

คืนลูกชาย คืนพ่อ คืนสามี ให้หวนกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้แล้ว
กังวาล ทองเนตร

ประเทศที่ไม่มีและยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
 •  สหราชอาณาจักรรูปแบบปกครอง ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาไม่มี (ยกเว้น Bermuda Regiment) 

 •  อาร์เจนตินา สาธารณรัฐ มี (ทางนิตินัย); ไม่มี (ทางพฤตินัย) 
 •  ออสเตรเลีย ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา รัฐรวม ไม่มี (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารโดยรัฐสภาในปี ค.ศ. 1972)

 •  บาฮามาส  ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มี 
 •  บังกลาเทศ   ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มี
 •  เบลเยียม  ประชาธิปไตยไม่มี (ยุติการเกณฑ์ทหารตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994) 
 •  เบลีซ  ประชาธิปไตยโดยรัฐสภา อาสาสมัคร 
 •  ภูฏาน  ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มี 
 •  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  สาธารณรัฐประชาธิปไตย รัฐรวม ไม่มี (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2006) 
 •  บัลแกเรีย  ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา(ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2008
 •  พม่า military junta ไม่มี (ทางนิตินัย); มี (ทางพฤตินัย)
 •  จีน   คอมมิวนิสต์ ไม่มี 
 •  โครเอเชีย ประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ไม่มี (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในปี ค.ศ. 2008)

 • จิบูตี  สาธารณรัฐ ไม่มี 
 • ฝรั่งเศส  สาธารณรัฐ ไม่มี (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในปี ค.ศ. 2001) 
 • แกมเบีย   สาธารณรัฐ ไม่มี 
 • เยอรมนี  สาธารณรัฐ รัฐรวม ไม่มี (ยกเลิกโดยสภานิติบัญญัติมีผล 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2011) 
 • เกรเนดา ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ไม่มีกองกำลังป้องกันตนเอง 
 •  ฮังการี    ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (ยกเลิกเมื่อปี ค.ศ. 2004) 
 •  อินเดีย   รัฐรวม ไม่มี

 • จาเมกา   แบบรัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ ไม่มี 
 •  ญี่ปุ่น  ไม่มี 
 •  เลบานอน  สาธารณรัฐ ไม่มี (ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในปี ค.ศ. 2007) 

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สายอากาศกับสายนำสัญญานแตกต่างกันอย่างไรสายอากาศ ( Antena )


 • สายอากาศ คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับสัญญาน ทั้งภาพและเสียง เข้าไปยังภาครับของเรา ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือโทรทัศน์ ก็ตาม

 • แต่ในประเทศไทยมักจะเรียกสายอากาศว่า เสาอากาศ ซึ่งผิด เรียกให้ถูกต้องต้องเรียกว่าสายอากาศ
 • สายอากาศที่ดีจะต้องสามารถรับสัญญาณที่ต้องการได้แรงที่สุด
 • มีอัตราการขยายสูง หรือที่เรียกว่า GAIN  จะต้องไม่รับสัญญานแปลกปลอมหรือสัญญานสะท้อนกลับ และต้องมีอิมพิแดนซ์เหมาะสมกับสายนำสัญญาน หรือ ฟีดเดอร์  เพื่อถ่ายทอดไปยังเครื่องรับได้อย่างเต็มที่


 • สัญญานที่รับเข้ามาผ่านสายอากาสจะมีขนาดเล็กมาก มีค่าเป็นไมโครโวลท์เท่านั้นเอง หากเครื่องรับอยู่ใกล้เครื่องส่งสัญญานก็จะแรง และเช่นกันเมื่อเครื่องรับอยู่ห่างไกลสัญญานก็จะลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน


 • สายอากาศที่ใช้กันทั่วไปมีอยู่ 3 ประเภทดังนี้

1.สายอากาศ แบบ ยากิ ( YAGI ) หรือที่คนไทยเรียกว่าก้างปลา ประกอบด้วย ส่วนหน้าของแผง เรียกว่ารีเฟลคเตอร์ทำหน้าที่รับสัญญานสะท้อนกลับให้เข้าไปยัง โฟลเดทไดโปล ถัดจากส่วนหน้ามา เรียกว่า โฟลเดทไดโปล คือซี่ที่ สอง ต่อจาก รีเฟลคเตอร์ ส่วนที่สามอยู่ท้ายสุดของแผงเรียกว่า ไดเร็คเตอร์

สายอากาศแบบ  ยากิ  ( YAGI )
2. สายอากาศแบบ วี ( V ) หรือเรามักได้ยินว่าเสาแบบหนวดกุ้ง
สายอากาศแบบ วี ( V )


3. สายอากาศแบบเทเลสโคปิด ( Telescopic ) คือสายอากาศที่ดึงยืดออกและหดตัวลงมาได้ คล้ายกับแบบ วี แต่มี สายเดียว
สายอากาศแบ เทเลสโคปิค ( Telescopic) • การที่รับสัญญาน ให้ได้ดีจะต้องประกอบกันด้วย วัสดุที่นำมาทำสายอากาศ  สายนำสัญญาน รวมถึง อิมพิแดนซ์ของเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ และ สายอากาศ สายนำสัญญานต้องเท่ากันพอดีด้วยจึงจะส่งผลให้การรับสัญญานเป็นไปด้วยดี

การตั้งเสาเพื่อติดตั้งสายอากาศให้เหมาะกับเครื่องส่งที่สถานีส่งมามีดังนี้

 • รัศมี 0-50 กิโลเมตร  เสาของสายอากาศควรสูงเกินสิ่งกีดขวาง
 • รัศมี 50-65 กิโลเมตร ควรตั้งเสา สายอากาศให้สูง  12 เมตร
 • รัศมี 65-75 กิโลเมตร  ควรตั้งเสาของสายอากาศให้สูง  24 เมตร
 • รัศมี 75 กิโลเมตรขึ้นไป ควรตั้งเสาสายอากาศให้สูง  30 เมตรขึ้นไป


ทั้งหมดนี้ต้องพิจารณา สภาพแวดล้อมรอบข้างด้วย   เช่น  สิ่งกีดขวางต่างๆ    อาทิ ภูเขา ต้นไม้ ตึก เป็นต้นภาพแสดงกาเดินทางและการหักเหของคลื่น ผ่านชั้นบรรยากาศในระดับต่างๆของโลก

สายอากาศแบบยากิ หรือที่บ้านเราเรียกแบบก้างปลา


ฟีดเดอร์ ( Feeder ) หรือสายนำสัญญาน

 • ฟีดเดอร์ หรือสายนำสัญญาน ทำหน้าที่รับสัญญาน จากสายอากาศเข้าไปยังเครื่องรับ ฟีดเดอร์ที่ดี จะต้องทำให้มีการสูญเสียของสัญญานให้น้อยที่สุด และจะต้องไม่รับสัญญานรบกวนจากภายนอกด้วย


 • การสูญเสียในฟิดเดอร์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบเหล่านี้

 1. คุณภาพของสายที่มีราคาถูก ไม่มีมาตรฐานจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดจะมีการสูญเสียสัญญานมาก
 2. แบบของสายฟีดเดอร์ เช่น RG-59  สูญเสียมากกว่า RG-140
 3. อิมพิแดนซ์ของสายอากาศและเครื่องรับไม่เท่ากันก็จะมีการสูญเสียมากเช่นกัน
 4. ความยาวของฟีดเดอร์ ถ้าสายยาวมากการสูญเสียก็จะมีมากเช่นเดียวกัน
 5. ความถี่ของสัญญาน ถ้าความถี่ยิ่งสูงการสูญเสียยิ่งมีมากตามไปด้วย
 6. การต่อสาย นำสัญญาน หลายเส้นเข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดการสูญเสีย หรือ สายสั้นไม่ถึงเครื่องใช้วิธีต่อสายก็ไม่สมควรกระทำ ควรจะใช้สายเส้นเดียวโดยไร้รอยต่อ เพื่อลดการสูญเสียของสัญญาน

ฟิดเดอร์ หรือสายนำสัญญาน มีอยู่ 2 ประเภทคือ
 1. สายโคแอคเชี่ยล (  Coaxial ) เป็นสายนำสัญญานที่มีอิมพิแดนซ์ 75 โอห์ม คุณภาพและมาตรฐานแตกต่างกันตามราคา รวมถึงวัสดุที่นำมาผลิตด้วย โดยทั่วไปสายโคแอคเชี่ยลจะมีแกนนำสัญญานอยู่ภายในสุด และมีฉนวนหุ้มอีกชั้น ถัดออกมาจะมีสายทองแดงเส้นฝอยถักคลุมรอบ หรือ กระดาษฟอยด์ ก็มีตามราคา  ส่วนที่เป็นสายหุ้มนี้ วัตถุประสงค์เพื่อ ชีลด์ หรือ ดักกรองสัญญานรบกวนจากภายนอกไม่ให้เข้ามารบกวนสายแกนที่นำสัญญานตัวจริงได้ และยังป้องกันไม่ให้ สัญญานภายในแกนสาย หลุดออกไปภายนอกได้ เกิดการสูญเสียภายในสายขึ้น  ดังนั้นสาย โคแอคเชี่ยนจึงเป็นสายที่มีคุณภาพสูง
สายนำสัญญานแบบโคแอกเชี่ยลแบบต่างๆ
  2.สายนำสัญญานแบบทวีนลีด ( Twin Lead ) ทวีน หรือแฝด เป็นสายนำสัญญานแบบสายคู่ ตัวนำสัญญานจะเป็นโลหะ ฝอย ไม่ใช่แกนเดียวเหมือนอย่าง แบบโคแอคเชี่ยน สายแบบนี้ มีค่าอิมพิแดนซ์สูง 300 โอห์ม นั่นหมายถึง มีแรงต้านทานภายในสายสูงมาก ทำให้นำสัญญานได้ไม่ดี มีการสูญเสียภายในสายสูง ป้องกันการรบกวนจากสัญญานภายนอกไม่ได้ มีราคาถูกกว่าสายแบบโคแอคเชี่ยล


สายแบบทวีนลีด


บาลัน ( Balun )

 • บาลันคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ อิมพิแดนซ์แมทชิ่ง มีชื่อเรียกตามลักษณะการใช้งานที่ต่างกัน แต่มันก็คือตัวเดียวกันคือ บาลัน เช่น  สปลิตเตอร์ คัปเปอร์ มิกเซอร์ คอมไบเนอร์ ซึ่งจะเรียกตามการต่อใช้งานแต่ละชนิด ไม่ต้องการแรงไฟ มีส่วนที่เป็น เอ้าท์ พุท และ อินพุท เพื่อต่อสายนำสัญญาน เข้าและออก


บาลัน Balun


 • นอกจากนี้แล้วยังมีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นอีกมากมายที่นำมาต่อใช้งาน เช่น 


 • แอทเท็นนูเอเตอร์ ATTENUATOR เป็นอุปกรณ์ที่ใช้นำมาต่อเพื่อลดความแรงของสัญญาน กรณีที่เครื่องรับอยู่ใกล้กับสถานีส่งสัญญาน ทำให้มีสัญญานแรงเกินไปจนเกิดการเพี้ยนผิดรูปของสัญญาน ก็จะนำอุปกรณ์ชนิดนี้มาต่อใช้เพื่อลดทอนความแรงของสัญญานลง


กังวาล  ทองเนตร

ช่างอิเลคทรอนิคส์ สาขาช่างวิทยุ ช่างโทรทัศน์ขาวดำ โรงเรียนแสงทองอิเลคทรอนิคส์ ช่างโทรทัศน์สี วีดีโอ เลเซอร์คอมแพ็คดิสก์ โรงเรียนช่างเทคนิคเทพนิมิตร ( เทคนิคไทยญี่ปุ่น ) รัฐศาสตร์ การปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหง -การสื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซน์-มัลติมิเดียส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ATTENUATORS 

สายใยแก้วนำแสงอ้อปติคอลอุปกรณ์ต่อเชื่อม
โครงสร้างของสายนำสัญญานแบบโคแอกเชี่ยนสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง หรือสายอ๊อปติคอล